Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Nauczyciele i edukatorzy

MCEAH kieruje swoje działania edukacyjne do nauczycieli i edukatorów, m.in. udostępniając liczne publikacje i materiały edukacyjne, dzięki którym można pogłębiać wiedzę dotyczącą tematyki Auschwitz i Holokaustu, a także organizując liczne konferencje i sesje tematyczne. Nauczyciele mogą także skorzystać z propozycji studiów podyplomowych „Korzenie totalitaryzmów XX wieku. Auschwitz – Holokaust – ludobójstwa” (współorganizowanych wspólnie z Uniwersytetem SWPS). 

Pomagamy również w odpowiednim zorganizowaniu pobytu młodzieży szkolnej w Miejscu Pamięci Auschwitz, proponując jedno- i dwudniowe pobyty studyjne w Miejscu Pamięci, na które składają się zwiedzanie oraz wybrane zajęcia edukacyjne, takie jak: warsztaty, prezentacje multimedialne oraz prelekcje. Ponadto, wspieramy nauczycieli w odpowiednim przygotowaniu młodzieży do wizyty, w ramach którego warto skorzystać z propozycji lekcji przygotowującej do zwiedzania Muzeum. Do dyspozycji nauczycieli i edukatorów pozostają także obszerne informacje na temat przygotowania, realizacji oraz podsumowania wizyty z uwzględnieniem proponowanych przez nas opracowań metodycznych.

Istnieje możliwość wsparcia nauczycieli i edukatorów w zakresie upowszechniania tematyki Auschwitz i Holokaustu, poprzez udostępnianie wystaw objazdowych, które mogą być prezentowane w szkołach i innych instytucjach.

Muzeum Auschwitz to także miejsce, które daje nauczycielom i ich podopiecznym możliwość zaangażowania w działalność Wolontariatu, w ramach którego można zdobyć doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów, w tym także tych o charakterze edukacyjnym.