Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawy

Wystawy objazdowe

Muzeum oferuje szereg wystaw będących istotną formą upowszechnienia tematyki Auschwitz i Holokaustu. Udostępnianie wystaw daje niepowtarzalną możliwość dotarcia do odbiorców, którzy nie mają bezpośredniej możliwości zobaczenia terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. 

Dotychczas Muzeum zorganizowało łącznie kilkaset wystaw objazdowych, które prezentowane były m.in.: w Austrii, Anglii, Belgii, Holandii, Izraelu, Japonii, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępnia swoje wystawy bezpłatnie. Wypożyczający pokrywa jedynie koszty transportu, a w przypadku wystaw wielkogabarytowych także koszty ubezpieczenia wystawy.  

Więcej o wystawach w Miejscu Pamięci

14 czerwca 1940 roku

Plenerowa wystawa historyczna pt.: „14 czerwca 1940 roku” pokazuje sylwetki i losy 728 Polaków, zarejestrowanych w tym dniu jako pierwsi więźniowie polityczni w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Datę przybycia tego transportu z tarnowskiego więzienia uznaje się za dzień uruchomienia obozu. Wystawa zawiera wykaz nazwisk i fotografie obozowe lub cywilne więźniów, a także krótkie notki biograficzne wybranych osób.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Wystawa poświęcona I transportowi do Auschwitz na parkingu przy Muzeum
Wystawa poświęcona...

Auschwitz, Pamięć, Świat

Plenerowa wystawa pt.: „Auschwitz, Pamięć, Świat” przygotowana została z okazji 65. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odwiedziły w tym czasie dziesiątki milionów ludzi, a wśród nich wielcy przedstawiciele świata polityki, kultury, religii i nauki. Wystawa prezentuje najwybitniejsze osobistości, które przybyły do tego miejsca, by w imieniu swoich narodów i państw złożyć hołd ofiarom obozu. 

Język wystawy: polski, angielski
Opracowanie graficzne: Robert Płaczek

Informacje techniczne

Auschwitz. Pamięć. Świat
Auschwitz. Pamięć....
Papież Jan Paweł II w Miejscu Pamięci. 7 czerwca 1979 rok.
Papież Jan Paweł II...
Rabin Icchak, premier Izraela w Miejscu Pamięci. 20 kwietnia 1993 rok.
Rabin Icchak,...
Helmut Kohl, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w towarzystwie Profesora Władysława Bartoszewskiego.
Helmut Kohl,...
Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, 2 września 2004.
Ryszard...
Gordon Brown, premier Wielkiej Brytanii w Miejscu Pamięci, 28 kwietnia 2009.
Gordon Brown,...
Prezentacja wystawy Auschwitz, Pamięć, Świat w Krakowie na placu bohaterów getta.
Prezentacja wystawy...

Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów

Wystawa pt. Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów pokazuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. Katastrofalne warunki bytowe, trapiący głód i ciągłe zmęczenie z powodu wyczerpującej wielogodzinnej pracy były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie, któremu towarzyszyło bicie i ciągłe upokorzenia. W swoich pracach byli więźniowie – artyści – postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów. 

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Agnieszka Sieradzka
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk, Jerzy Pietruczuk

Plakt. Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów
Plakat....
Plakat. Przemiana w więźnia.
Plakat. Przemiana w...
Plakat. W obozie.
Plakat. W obozie.
Plakat. Latryny.
Plakat. Latryny.
Plakat. Praca w obozie. Karna kompania.
Plakat. Praca w...
Plakat. Dzieci w obozie.
Plakat. Dzieci w...

Forbidden Art

Wystawa pt.: Forbidden Art.” W interesujący sposób prezentuje sztukę obozową tworzoną nielegalnie przez więźniów, na przekór cierpieniu i zbrodni, jako wyraz buntu, przejawiającego się ucieczką otaczającej ich koszmarnej rzeczywistości w akt twórczy i rodzące się w nim piękno. Prezentowane dzieła obejmują rozmaite formy twórczości, jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, metaloplastyka i literatura.

Język wystawy: polski, angielski
Autor wystawy: Agnieszka Sieradzka
Projekt FPI-designe

Informacje techniczne

Plakat wystawy Forbidden Art.
Plakat wystawy...
Wystawa Forbidden Art.
Wystawa Forbidden...
Wystawa Forbidden Art.
Wystawa Forbidden...
Wystawa Forbidden Art.
Wystawa Forbidden...
Wystawa Forbidden Art.
Wystawa Forbidden...

Kobiety w KL Auschwitz

Wystawa historyczna pt. „Kobiety w KL Auschwitz”. Sytuacja kobiet więzionych i mordowanych w obozie była z różnych przyczyn szczególnie tragiczna. Wystawa poświęcona ich pamięci obrazuje tragizm losów, cierpienie i heroizm więźniarek w walce o przetrwanie i zachowanie godności w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym oraz męczeństwo kobiet żydowskich zamordowanych w komorach gazowych. Prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu kobiecego tj.: jego genezę, eksterminację kobiet żydowskich w komorach gazowych, organizację obozu i jego załogę; strukturę narodową więźniarek ze szczególnym uwzględnieniem Żydówek, Polek i kobiet romskich; głód, warunki egzystencji, choroby, zatrudnienie, terror, kary i eksperymenty medyczne, macierzyństwo, opór i ucieczki oraz rolę kobiet z terenów przyobozowych w konspiracyjnej akcji niesienia pomocy więźniom. Wystawa wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk.

Informacje techniczne

Plakat. Kobiety w KL Auschwitz.
Plakat. Kobiety w...
Plakat. Kobiety - ofiary masowej zagłady.
Plakat. Kobiety -...
Plakat. Kobiety - ofiary masowej zagłady.
Plakat. Kobiety -...
Plakat. Kobiety romskie w obozie Birkenau.
Plakat. Kobiety...
Plakat. Grypsy z obozu śmierci.
Plakat. Grypsy z...
Wystawa Życie w obozie w Miejskiej Bibliotece w Oświęcimiu.
Wystawa Życie w...

Leben? Oder Theater? Charlotte Salmon 1917-1943

„Leben? Oder Theater. Charlotte Salomon 1917-1943” – wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia, składa się 66 kopii prac z cyklu "Życie? Czy teatr?", liczącego 1300 dzieł. Autobiograficzne prace ilustrują tragiczne koleje losu, lęki i rozterki artystki, zamordowanej w KL Auschwitz w wieku 26 lat. Oryginały znajdują się w Muzeum Historii Żydów w Amsterdamie.

Informacje techniczne

Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia
Wystawa gwaszy...
Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia.
Wystawa gwaszy...
Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia.
Wystawa gwaszy...
Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia.
Wystawa gwaszy...
Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia.
Wystawa gwaszy...
Wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia.
Wystawa gwaszy...

Ludność Powstańczej Warszawy

Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz", opowiada na przykładzie wybranych rodzin, o losach 13 tysięcy warszawiaków – mężczyzn, kobiet i dzieci, deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz w trakcie Powstania Warszawskiego. W ich losach zespalają się dwie największe tragedie narodu polskiego, które miały miejsce podczas II wojny Światowej. Wystawa powstała w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o zasoby Archiwum PMA-B oraz zbiory prywatne.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz wystawy i wybór materiałów: Helena Kubica, Teresa Zbrzeska
Projekt i pracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz".
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz".
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz".
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz".
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz".
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...

Ludzie Dobrej Woli

Wystawa plenerowa, pt.: „Ludzie Dobrej Woli” jest wyrazem hołdu dla mieszkańców Oświęcimia i pobliskich miejscowości, którzy ryzykując własnym życiem, nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, ratowali ich podczas marszów ewakuacyjnych lub opiekowali się ocalonymi po wyzwoleniu obozu. Wielu z nich zostało za tę działalność zamordowanych lub uwięzionych w obozie. Wystawa opisuje różne formy pomocy udzielanej więźniom oraz notki biograficzne osób szczególnie zaangażowanych w akcję niesienia pomocy. Wystawa, wykonana w polsko-angielskiej wersji językowej powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Plakat - Ludzie dobrej woli.
Plakat - Ludzie...
Mapa wysiedleń mieszkańców terenów przyobozowych.
Mapa wysiedleń...
Plakat - Formy pomocy niesionej więźniom przez mieszkańców terenów przyobozowych.
Plakat - Formy...
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli - wystawa przy Małopolskiej uczelni w Oświęcimiu.
Ludzie Dobrej Woli...

Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz

Wystawa historyczna, pt. „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”, prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne oblicze okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Główne akcenty położone zostały na: przyczyny założenia obozu i polityczne tło jego funkcjonowania; przebieg zagłady Żydów; różnorodne formy eksterminacji, warunki bytowania oraz zatrudnienie więźniów; formy oporu i pomocy udzielanej więźniom z zewnątrz. Odrębne plansze prezentują wyszczególnione grupy ofiar takie jak: kobiety, Romowie, dzieci lub sowieccy jeńcy sowieccy.


Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej.
Ponadto wystawa jest dostępna do druku w formie elektronicznej w wersji: chińskiej, koreańskiej i szwedzkiej.
Włoska wersja językowa zawiera planszę prezentującą deportacje obywateli włoskich do KL Auschwitz.
Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Kutryba

 

Informacje techniczne

Plakat. Były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz.
Plakat. Były obóz...
Deportacja ludności żydowskiej do KL Auschwitz.
Deportacja ludności...
Geneza i cel agresji niemieckiej.
Geneza i cel...
Sowieccy jeńcy wojenni.
Sowieccy jeńcy...
Ruch oporu w KL Auschwitz.
Ruch oporu w KL...
Auschwitz - Miejsce Pamięci
Auschwitz - Miejsce...
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie. Wystawa plenerowa - Obóz Auschwitz.
Europejskie Centrum...

Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz

Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”, prezentuje, w oparciu o plany, rysunki architektoniczne i dokumenty, niemiecką wizję przekształcenia obozu koncentracyjnego Auschwitz w wielki kompleks obozowo-koszarowy oraz przebudowy miasta Oświęcimia we wzorcowe niemieckie miasto przemysłowe. Wystawa powstała w wersji polsko-angielskiej, w oparciu o materiały znajdujące się w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz materiały Państwowego Archiwum w Katowicach.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Robert Płaczek

Informacje dodatkowe

Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz
Niemieckie plany...
Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”.
Wystawa historyczna...

Pamięć Auschwitz

Wystawa pt.: „Pamięć Auschwitz” jest prezentacją plastycznych refleksji młodzieży polskiej na temat KL Auschwitz, wyrażonych w formie plakatów nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Muzeum w 55. rocznicę wyzwolenia obozu. W konkursie brali udział uczniowie liceów plastycznych z terenu całej Polski. 

Informacje dodatkowe

Wystawa pt.: „Pamięć Auschwitz”.
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Pamięć Auschwitz”.
Wystawa pt.:...

Pozostał po nich ślad

Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”. Obóz Auschwitz był nie tylko ośrodkiem masowej zagłady Żydów i męczeństwa więźniów obozu, lecz także miejscem zbiorowych egzekucji przez rozstrzelanie, dokonywanych na lokalnej ludności. Śledzi losy Polaków więźniów gestapo, którzy w areszcie obozowym w bloku 11 obozu macierzystego oczekiwali na Policyjny Sąd Doraźny SS, a potem na egzekucję. Rysunki i napisy pozostawione przez ofiary na ścianach cel, drzwiach i belkach stropowych lub parapetach okiennych są ich ostatnim pożegnaniem ze światem. Wystawa prezentowana jest w polsko-angielskiej wersji językowej.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Adam Cyra, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Edyta Chwistek, Elżbieta Pietruczuk

Informacje dodatkowe

Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”.
Wystawa historyczna...
Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”.
Wystawa historyczna...

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności...

Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”, prezentuje unikatowe fotografie Henryka Makarewicza i Stanisława Muchy, wykonane przez nich w pierwszych dniach i tygodniach po wyzwoleniu obozu. Zdjęcia szokują grozą i autentyzmem. Uzupełniają je wpisy do księgi pamiątkowej Muzeum dokonane przez wybitne osobistości podczas wizyty na terenie byłego obozu. Wystawa, wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Robert Płaczek,  Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Damian Daszkiewicz

Informacje techniczne

Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...

Wyzwolenie KL Auschwitz

Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz” składa się z 28 wielkoformatowych fotografii ze zbiorów Archiwum Muzeum Auschwitz, dokumentujących pierwsze dni i tygodnie po wyzwoleniu obozu. Prezentują one przede wszystkim ocalonych więźniów oraz niosący im pomoc personel medyczny Armii Czerwonej i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz mieszkańców terenów przyobozowych. Wystawa wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz wystawy: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne wystawy: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...