Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Biuro ds. Byłych Więźniów

Biuro pełni rolę koordynatora w kontaktach z byłymi więźniami KL Auschwitz, a także członkami przyobozowego ruchu oporu i osobami niosącymi pomoc osadzonym obozie.

Biuro jest sekcją Archiwum, powstałą z połączenia Biura informacji o byłych więźniach i sekcją ds. kontaktów z byłymi więźniami. Pracownicy biura sporządzają relacje i ankiety z więźniami oraz tworzą kartoteki z nazwiskami deportowanych do obozu w oparciu o powojenne materiały archiwalne (relacje, wspomnienia, zeznania, itp.). Indeksy zawierają przede wszystkim nazwiska więźniów KL Auschwitz. Obejmują również nazwiska więźniów innych obozów i więzień a także członków przyobozowego ruchu oporu.

Pracownicy biura udzielają także pomocy byłym więźniom i członkom ich rodzin przybywającym do Muzeum.

Biuro pozyskuje wiele cennych dokumentów jak np.: oryginały listów obozowych, zaświadczenia o zwolnieniu z obozu, zawiadomienia o śmierci, grypsy z obozu i więzień, fotografie rodzinne, a także wspomnienia oraz inne pamiątki, świadczące o deportacji i pobycie w obozie, które wzbogacają zasoby muzealnego Archiwum. Współpracuje również z innymi działami muzeum, m.in.: wygłaszając prelekcje i odczyty o tematyce obozowej oraz podejmując prace badawcze, głównie nad Księgami Pamięci, zawierającymi dane o transportach więźniów do KL Auschwitz z różnych stron okupowanej Polski.

Biuro koordynuje pracę nad indeksem osobowym i rzeczowym wykonywanym na podstawie znajdujących się w Archiwum relacji, wspomnień, akt procesowych, ankiet wypełnianych przez byłych więźniów lub ich rodziny oraz literatury związanej tematycznie z historią KL Auschwitz. Współpracuje takżę z Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem oraz z organizacjami kombatanckimi i zrzeszeniami byłych więźniów politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych w kraju i za granicą.

KONTAKT