Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz

Projekt ten był jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace obejmowały kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

W chwili kiedy odchodzą ostatni byli więźniowie zachowanie autentyzmu pozostałości po byłym obozie jest rzeczą wagi najwyższej. Oryginalna przestrzeń Auschwitz jest dziś dla świata nie tylko unikalnym, materialnym dowodem niemieckich nazistowskich zbrodni, ale także symbolem okrucieństw wojny, terroru, Szoa i ludobójczej, rasistowskiej polityki. Cały ten obszar został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt był realizowany przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 17.503.820,04 zł, a wartość dofinansowania wyniosła 16.435.421,34 zł, w tym EFRR wynosi 14.063.875,91 zł.

Konserwacja dwóch bloków byłego Auschwitz I

Folder podsumowujący projekt

 


www.pois.gov.pl