Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

"Kultura bez barier"

Logo EU

W ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau otrzymało grant w wysokości 175 855,00 PLN na realizację projektu „Auschwitz – kultura dostępna”.

Głównym rezultatem działania grantowego jest dostosowanie zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz do potrzeb odbiorcy indywidualnego z niepełnosprawnością słuchu, a co za tym idzie zniwelowanie barier, które utrudniałyby mu możliwość wizyty. Ponadto w ramach projektu powstaną materiały edukacyjne i informacyjne zrozumiałe dla osób głuchych. Dzięki tym działaniom zwiększy się liczba osób z niepełnosprawnością słuchu odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz oraz nastąpi wzrost wiedzy z zakresu historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz wśród tej grupy odwiedzających.

Projekt realizowany był do czerwca 2023 roku.