Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

„Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”

Projekt realizowany był przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 27 164 755,65 zł, a wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 17 959 485,01 zł (85% dofinansowania).

Lata realizacji: 2016-2020

Zakładane cele: Ogólnym celem projektu jest adaptacja budynku Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • zapewnienie warunków lokalowych do realizacji programu edukacyjnego i wystawienniczego MCEAH
  • kontynuacja i rozwój form działalności edukacyjnej i wystawienniczej MCEAH ze szczególnym uwzględnieniem nowej oferty.

Do celów pośrednich projektu należą:

  • wypełnienie zobowiązania utworzenia siedziby MCEAH wobec woli byłych więźniów
  • możliwość zapewnienia spotkań podsumowujących wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
  • wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej MCEAH
  • zahamowanie postępującej degradacji substancji zabytkowej budynku Starego Teatru

Zakres projektu: projekt obejmuje przebudowę istniejącego, nieużytkowanego budynku tzw. Starego Teatru w Oświęcimiu (nr inwentaryzacyjny A-51) w celu adaptacji budynku na Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu ma powstać przestrzeń edukacyjna i ekspozycyjna o charakterze multimedialnym, wraz z niezbędnym zapleczem.

Obiekt będzie mieścić sale konferencyjne, czytelnię z biblioteką, lektoria, pokoje biurowe.

Największa sala audytoryjna na parterze jest przeznaczona dla 188 osób, druga co do wielkości sala będzie mieścić się na kondygnacji piwnic i będzie przeznaczona dla 93 osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze. Pozostałe sale to pomieszczenia dla 40, 36, 10 i 8 osób oraz lektoria i sala ekspozycyjna.

Piwnice przeznaczone zostały na sale konferencyjne, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenie z zapleczem cateringowym, szatnie, zespoły sanitariatów i pomieszczenia techniczne. Parter mieścić będzie obniżony hol wejściowy z recepcją, główną salę audytoryjną, sale konferencyjne, pokoje biurowe i lektoria oraz węzły sanitarne.

Realizowana inwestycja, będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, zarówno w wymiarze międzynarodowym, krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.

Przeniesienie MCEAH do budynku Starego Teatru umożliwi poszerzenie realizowanej obecnie działalności. Wszystkie działania w zakresie projektów edukacyjnych, w tym studiów podyplomowych, konferencji oraz seminariów, prowadzone dotychczas przez MCEAH, zostaną rozbudowane tematycznie oraz wzbogacone o nowe elementy i zajęcia aktywizujące.

Nowa propozycja edukacyjna MCEAH w niezmienionym zakresie tematycznym, związanym z upowszechnianiem wiedzy o Auschwitz i Holokauście, będzie się opierać na:

  • kontynuacji dotychczasowych form edukacyjnych,
  • nowych formach działalności, które nie mogły być realizowane w dotychczasowych warunkach lokalowych.

Historia obiektu:

Budynek tzw. Starego Teatru powstał przed II wojną światową. Był on częścią koszar Wojska Polskiego, na terenie których wiosną 1940 r. niemiecki okupant utworzył obóz koncentracyjny Auschwitz. W czasie wojny w budynku mieściły się m.in. obozowe magazyny. W latach 1984-93 był on siedzibą klasztoru kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych. Potem dzierżawiło go Stowarzyszenie Ofiar Wojny. Po licznych perypetiach w marcu 2002 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał, że Stowarzyszenie ma wydać budynek Skarbowi Państwa. W kwietniu 2004 r. budynek Starego Teatru został przekazany przez Skarb Państwa Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Folder podsumowujący projekt

Kontakt:

Katarzyna Oboza-Ziarko: +48 33 844 80 26

Monika Karpiel: +48 33 844 80 26

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji tego projektu można zgłaszać na adres internetowy lub za pomocą specjalnego formularza.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) i przysługujących Pani/Panu prawach są dostępne m.in. na stronie interenetowej: 

- klauzula informacyjna

  

Budynek Starego Teatru przed rozpoczęciem realizacji projektu
Budynek Starego...
Widok budynku Starego Teatru przed realizacją od strony elewacji północno-zachodniej
Widok budynku...
Roboty dachowe konstrukcyjne
Roboty dachowe...
Roboty dachowe konstrukcyjne. Widok od strony południowej
Roboty dachowe...
Wymiana konstrukcji i poszycia dachu
Wymiana konstrukcji...
Roboty transportowe elementów drewnianych konstrukcji dachowej
Roboty transportowe...
Roboty demontażowe wtórnej konstrukcji dachu. Widok od strony elewacji zachodniej
Roboty demontażowe...
Konserwacja elementu gzymsu betonowego
Konserwacja...
Konserwacja gzymsu betonowego po zdjęciu wtórnej obrzutki
Konserwacja gzymsu...
Nowa płyta stropowa biblioteki stanowiąca konstrukcję nośną schodów przy wejściu od strony południowej Starego Teatru
Nowa płyta stropowa...
Kapitele kolumny podcienia w trakcie prac konserwatorskich
Kapitele kolumny...
sala audytoryjna - kolumny żelbetowe stanowiące konstrukcję nośną stropu sali audytoryjnej i za razem ramy sali konferen
sala audytoryjna -...
Roboty ciesielskie i zbrojarskie schodów żelbetonowych
Roboty ciesielskie...
Hol główny w trakcie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania
Hol główny w...
Ruszt stalowy stanowiący wzmocnienie filarków międzyokiennych
Ruszt stalowy...
Wzmacnianie historycznych stropów taśmami z włókien węglowych
Wzmacnianie...
Szereg instalacji prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
Szereg instalacji...