Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Badania nawarstwień malarskich

Badania techniki, technologii i stanu zachowania nawarstwień malarskich występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz badania nad opracowaniem metod ich konserwacji i zabezpieczenia

Celem projektu było opracowanie optymalnych metod konserwacji nawarstwień w oparciu o problemy, stan zachowania i przyczyny zniszczeń zidentyfikowane w 45 murowanych barakach na terenie odcinka BI (a i b) byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Zadania projektu zostały podzielone na trzy części.

Pierwszym etapem był przegląd 45 obiektów budowlanych pod kątem występowania i stanu zachowania nawarstwień malarskich oraz wnikliwa analiza przyczyn i mechanizmów zachodzących procesów niszczących. Na podstawie przeglądu sporządzono katalog problemów konserwatorskich związanych z nawarstwieniami występującymi w barakach na odcinku BI.

W etapie drugim wytypowano cztery budynki w których występowała większość zidentyfikowanych problemów i dokładnie przebadano pod kątem rozpoznania technologii nawarstwień malarskich i ich podłoży, oraz przyczyn i objawów zniszczeń.

Trzecim etapem projektu było opracowanie skutecznych metod konserwacji różnego typu nawarstwień malarskich znajdujących się wewnątrz oraz na elewacjach murowanych baraków.

WYNIKI BADAŃ

Data rozpoczęcia: 2013
Data zakończenia: 2016
Instytucja wiodąca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Koordynacja projektu: Kamil Będkowski, Ewa Cyrulik

Malowidło na suficie baraku Kompanii Karnej (obiekt o nr inw. B-113), 2015
Malowidło na...
Malowidło na suficie baraku Kompanii Karnej w promieniach UV (obiekt o nr inw. B-113), 2015
Malowidło na...
Dekoracja malarska wewnątrz tzw. baraku dziecięcego (obiekt o nr inw. B-71), 2013
Dekoracja malarska...
Nawarstwienia malarskie na podłożu drewnianym wewnątrz baraku mieszkalnego (obiekt o nr inw. B-75), 2013
Nawarstwienia...
Stan zachowania dekoracji malarskich w umywalni (obiekt o nr inw. B-85), 2013
Stan zachowania...
. Fragment odspajającej się dekoracji malarskiej w kuchni obozowej (obiekt o nr inw. B-91), 2013
. Fragment...
Wnętrze pomieszczenia w pralni obozowej (obiekt o nr inw. B-112), 2013
Wnętrze...
Stan zachowania nawarstwień malarskich w pomieszczeniu więźnia funkcyjnego w baraku mieszkalnym (obiekt o nr inw. B-114)
Stan zachowania...
Wnętrze baraku mieszkalnego (obiekt o nr inw. B-68), 2013
Wnętrze baraku...
Nawarstwienia malarskie w latrynie (obiekt o nr inw. B-88), 2013
Nawarstwienia...
Nawarstwienia malarskie w kuchni obozowej (obiekt o nr inw.  B-91), 2013
Nawarstwienia...
Odspojenia warstw malarskich na suficie w umywalni (obiekt o nr inw. B-144), 2013
Odspojenia warstw...
Napis na wewnętrznej ścianie baraku mieszkalnego (obiekt  o nr inw. B-65), 2013
Napis na...
Detal dekoracji malarskiej wnętrza baraku mieszkalnego (obiekt  o nr inw. B-67), 2013
Detal dekoracji...
Pomieszczenie więźnia funkcyjnego w baraku mieszkalnym (obiekt o nr inw. B-68), 2013
Pomieszczenie...
Wnętrze baraku mieszkalnego (obiekt o nr inw. B-69), 2013
Wnętrze baraku...
Warstwa odspojonej pobiały wapiennej odsłaniająca dekorację malarską na ścianie w baraku mieszkalnym
Warstwa odspojonej...
Próby oczyszczania ścian z wtórnych nawarstwień malarskich, 2015
Próby oczyszczania...
Próby oczyszczania ścian z wtórnych nawarstwień malarskich, 2015
Próby oczyszczania...
Próby  podklejania łuszczących się warstw malarskich, 2014
Próby podklejania...
Próby konsolidacji odspojonych warstw malarskich, 2014
Próby konsolidacji...
Dokumentowanie wyników badań nad zabezpieczeniem warstw malarskich w jednym z baraków, 2015
Dokumentowanie...