Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Globalny Plan Konserwacji

Globalny Plan Konserwacji (GPK) to finansowany przez Fundację Auschwitz-Birkenau kompleksowy i wieloletni program prac konserwatorskich mający na celu zachowanie reliktów pozostałych po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

GPK stanowi uzupełnienie działalności konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Realizacja planu odbywa się poprzez wdrażanie projektów konserwatorskich obejmujących konkretne obiekty bądź kompleksowo traktowane problemy konserwatorskie. Prace są planowane, wykonywane i nadzorowane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujących dziedziny, takie jak m.in.: konserwacja zabytków, budownictwo, rzemiosło, czy chemia.

Plany konserwacji obejmują: tereny byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau (wraz z pozostałymi tam budynkami, ruinami komór gazowych i krematoriów, reliktami po barakach i innych obiektach, sieciami kanalizacji i rowów melioracyjnych, drogami, ogrodzeniami, infrastrukturą kolejową), a także znajdujące się na ekspozycji oraz w magazynach tysiące poobozowych przedmiotów i dokumentów.

Największe potrzeby związane są z konserwacją zachowanego do dnia dzisiejszego w formie rezerwatu terenu i obiektów byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Pilnej interwencji wymaga szczególnie zespół 45 baraków murowanych znajdujących się na odcinku BI. Przeprowadzenie prac przy tych nietypowych obiektach wymaga kompleksowych rozwiązań obejmujących złożone problemy gruntowo-wodne, konstrukcyjne i konserwatorskie. Dlatego pierwsze projekty realizowane w ramach GPK w przeważającej mierze skupiają się na przygotowaniu tych właśnie autentycznych budynków do wieloetapowej pełnej konserwacji. 

Projekty realizowane w ramach Globalnego Planu Konserwacji

Auschwitz II-Birkenau widok z lotu ptaka
Auschwitz...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie i rampa w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie i ruiny baraków w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Ruiny baraków w Auschwitz II-Birkenau
Ruiny baraków w...
Ogrodzenie z drutu kolczastego w Auschwitz II-Birkenau
Ogrodzenie z drutu...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Baraki więźniarskie w Auschwitz II-Birkenau
Baraki więźniarskie...
Wnętrze baraku mieszkalnego w Auschwitz II-Birkenau
Wnętrze baraku...