Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Badania dotyczące konstrukcji obiektów

Badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji obiektów, elementów ich wykończenia oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli, obiektów występujących na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

W 2014 r. uruchomiony został projekt badawczy dotyczący zagadnień konstrukcyjnych występujących w barakach murowanych na odcinku BI byłego KL Auschwitz II-Birkenau. Badania wpisały się w szerzej zakrojony projekt naukowy, który pozwolił na identyfikację użytych materiałów i technologii wykonania obiektów, na określenie przyczyn zniszczeń i stanu zachowania substancji zabytkowej, a także na identyfikację czynników niszczących i uszkodzeń konstrukcyjnych.

Celem badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu było uzyskanie wyników, które posłużą do opracowania kompleksowych projektów budowlanych i programów prac konserwatorskich dla objętych ich zakresem budynków zlokalizowanych na terenie odcinka BI.

Realizacja badań umożliwiła opracowanie metod zabezpieczenia obiektów przed zniszczeniem, a przede wszystkim  wzmocnienia konstrukcji baraków murowanych w zakresie fundamentów, ścian i więźby dachowej.

Projekt został podzielony na 4 etapy:

  • Etap I realizowany przez Instytut Projektowania Budowlanego A-4 Politechniki Krakowskiej obejmował inwentaryzację obiektów, analizy obliczeniowe oraz opracowanie wytycznych do projektów budowlanych i wykonawczych.
  • Etap II realizowany przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L1/L18 Politechniki Krakowskiej obejmował badania laboratoryjne betonu, cegieł i zapraw zastosowanych do budowy obiektów.
  • Etap III realizowany przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L1/L18 Politechniki Krakowskiej obejmował badania laboratoryjne krokwi więźby dachowej baraków przed i po ich wzmocnieniu w celu określenie ich cech wytrzymałościowych.
  • Etap IV realizowany przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L1/L18 Politechniki Krakowskiej obejmował wymurowanie modelowego fragmentu wychylonej ściany baraku, jej pionowanie, wzmocnienie i próbne obciążenie. Prace prowadzono w laboratorium Politechniki Krakowskiej i na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wyniki badań posłużyły między innymi do sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych dla baraków o numerach inwentaryzacyjnych B-123 i B-124, w których od 2015r. realizowane są prace konserwatorskie.

WYNIKI BADAŃ

Data rozpoczęcia: 2014
Data zakończenia: 2016
Instytucja wiodąca: Politechnika Krakowska
Koordynacja projektu: Alicja Duda, Szymon Jancia, Maria Koczur, Tomasz Zemła

Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Demontaż wybranych do badań krokwi więźby dachowej baraku mieszkalnego, 2014
Demontaż wybranych...
Widok połaci dachowej po demontażu krokwi, 2014
Widok połaci...
Oznaczenie krokwi pobranych do badań, 2014
Oznaczenie krokwi...
Układanie dachówki po montażu nowych, tymczasowych krokwi, 2014
Układanie dachówki...
Belka porównawcza obciążona na stanowisku badawczym, 2014
Belka porównawcza...
Krokiew pobrana z baraku na stanowisku badawczym w trakcie realizacji obciążenia, 2014
Krokiew pobrana z...
Badanie wytrzymałości na ściskanie muru, 2014
Badanie...
Inwentaryzacja odkrywki fundamentowej, 2014
Inwentaryzacja...
Inwentaryzacja odkrywki fundamentowej, 2014
Inwentaryzacja...
Murowanie stanowiska do badań ściany modelowej w laboratorium Politechniki Krakowskiej, 2015
Murowanie...
Stanowisko do badań ściany modelowej w laboratorium Politechniki Krakowskiej, 2015
Stanowisko do badań...
Ścianka modelowa na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz II-Birkenau, 2015
Ścianka modelowa na...
Ścianka modelowa na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz II-Birkenau, 2015
Ścianka modelowa na...
Ścianka modelowa na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz II-Birkenau, 2015
Ścianka modelowa na...
Model obliczeniowy łaźni obozowej, 2015
Model obliczeniowy...
Model obliczeniowy kuchni obozowej, 2015
Model obliczeniowy...
Model obliczeniowy wieży strażniczej, 2015
Model obliczeniowy...