Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Barak B-210

Barak o numerze inwentaryzacyjnym B-210 jest jedynym zachowanym spośród drewnianych baraków, które w okresie do 9 września 1943 r. wybudowano w obrębie sektora obozowego BIIb (Familienlager Theresienstadt). W czasie funkcjonowania obozu barak B-210 był oznaczony numerem 30 Wiadomo, że w baraku tym, podobnie jak w barakach o numerach 28 i 32 mieścił się szpital obozowy, przeznaczony zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Według relacji byłego więźnia dra Alfreda Milka z Pragi w baraku nr 30 znajdowały się dwa oddziały szpitalne: oddział internistyczny dla kobiet z dziećmi (od wschodu) oraz oddział zakaźny (od zachodu). Barak B-210 był wielokrotnie naprawiany i remontowany. W latach 1962 oraz 1987 przeprowadzono kompleksowe prace remontowo – budowlane. W 1990r. połowa drewnianej konstrukcji baraku B-210 została przekazana Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, a betonowy obrys wschodniej części baraku został wykonany w 1993 roku.

Głównym założeniem planowanych prac konserwatorskich jest wzmocnienie oraz naprawa zniszczonych elementów drewnianych i ich zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, rozkładem mikrobiologicznym, zniszczeniami powodowanymi przez owady. Ponadto zakłada się zabezpieczenie obiektu preparatem ogniochronnym. Planowana jest wymiana wtórnego fundamentu ceglanego na trwalszy, betonowy. Warstwy malarskie na elementach drewnianych zostaną oczyszczone i zabezpieczone. Konieczna jest konserwacja zachowanych ceglanych elementów wyposażenia baraku, tj. dwóch pieców wraz z pozostałościami po kanałach grzewczych oraz posadzek. Przeprowadzone zostaną również prace związane z zabezpieczeniem warstw malarskich zachowanych na kominach i piecach. Prace konserwatorsko-budowlane pozwolą na ponowne udostępnienie baraku zwiedzającym.

II kwartał 2010

III kwartał 2010

IV kwartał 2010

I kwartał 2011

II kwartał 2011

III kwartał 2011