Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Barak B-155

Barak mieszkalny dla mężczyzn o numerze inwentaryzacyjnym B – 155 został wybudowany w sierpniu 1943 roku na odcinku BIIa dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz II Birkenau. Budowa odcinka BII trwała od 1942 roku do 1943 roku, w czasie której podzielono go na siedem sektorów, którym przyporządkowano kolejne litery alfabetu. W sektorze oznaczonym literą a wybudowano łącznie dziewiętnaście drewnianych baraków, z których szesnaście miało przeznaczenie mieszkalne, a trzy pełniły funkcje sanitarne (umywalnie, ustępy) i kuchenne. Odcinek BIIa był przeznaczony jako miejsce kwarantanny dla więźniów przyjmowanych do obozu. Barak B-155 usytuowany jest jako trzeci od strony północnej w skrajnym północnym polu odcinka BIIa.

Głównym założeniem planowanych prac konserwatorskich jest wzmocnienie oraz naprawa zniszczonych elementów drewnianych i ich zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, rozkładem mikrobiologicznym, zniszczeniami powodowanymi przez owady. Ponadto zakłada się zabezpieczenie obiektu preparatem ogniochronnym. Planowana jest wymiana wtórnego fundamentu ceglanego na trwalszy, betonowy. Konieczna jest także konserwacja zachowanych ceglanych elementów wyposażenia baraku, tj. dwóch pieców wraz z pozostałościami po kanałach grzewczych, a także konserwacja zachowanych opracowań malarskich. Zabezpieczone oraz wypoziomowane zostaną zachowane posadzki, usunięta zostanie opaska betonowa okalająca barak, a także wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa.

III kwartał 2011

IV kwartał 2011

I kwartał 2012

II kwartał 2012

III kwartał 2012