Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Posiedzenie Rady Muzeum

02-06-2022

Funkcjonowanie Miejsca Pamięci w okresie wychodzenia z pandemii było głównym tematem posiedzenia Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które odbyło się 2 czerwca.

 

Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki

Dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński przedstawił sprawozdanie z działalności Miejsca Pamięci od ostatniego posiedzenia Rady, a także plany na najbliższy okres.

Na początku dyrektor Cywiński mówił o frekwencji, na którą ogromny wpływ w ostatnich dwóch latach miała pandemia koronawirusa. O ile jednak w roku 2020 i 2021 liczba odwiedzających wynosiła nieco ponad pół miliona rocznie, to do końca maja 2022 r. Miejsce Pamięci odwiedziło już prawie 300 tysięcy osób. – Nadal nie osiągnęliśmy stanu sprzed pandemii, jednak sytuacja jest lepsza, niż mogliśmy się spodziewać. Ostatnie miesiące pozwalają patrzeć w przyszłość z nieco większym optymizmem. Mieliśmy już dni, kiedy Miejsce Pamięci odwiedzało dziennie 5-6 tysięcy osób, czyli przekraczamy 50-60 procent frekwencji sprzed pandemii. To pozwala odbudowywać stabilność finansową instytucji – powiedział dyrektor Cywiński.

Dyrektor mówił również o dwóch dużych projektach wystawienniczych realizowanych w Muzeum przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Nowej Wystawie Głównej oraz Nowej Wystawie Polskiej. Niedawno zakończył się kolejny etap prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej ekspozycji „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”, która będzie prezentowana w bloku 15 na terenie byłego Auschwitz I. Ekspozycja powinna zostać otwarta pod koniec 2023 r., a w następnym roku odwiedzający będą mogli zobaczyć pierwszą ukończoną część Nowej Wystawy Głównej.

Opowiadał on także o prezentowanej w Muzeum ekspozycji czasowej „Sport i sportowcy w KL Auschwitz”, na której prezentowana jest przekazana przez rodzinę oryginalna rękawica ocalałego z Auschwitz Tadeusza Pietrzykowskiego oraz otwartej pod koniec maja w Szwecji wystawie „Auschwitz. Nie tak dawno” nie tak daleko”. Tę największą w historii podróżującą ekspozycję poświęconą historii Auschwitz, która była już prezentowana w Madrycie, Nowym Jorku i Kansas City, odwiedziło już w sumie ponad milion osób.

Publikacje wydane w ostatnim okresie przez Wydawnictwo Muzeum to przede wszystkim tłumaczenia na nowe języki, jak m.in. włoskojęzyczne wydanie książki Heleny Kubicy "Odebrane dzieciństwo. Dzieci wyzwolone w Auschwitz", czy angielskie tłumaczenie książki "Auschwitz. Monografia człowieka" autorstwa dyrektora Cywińskiego. – Pod koniec tego roku powinno ukazać się dzieło monumentalne. Będzie to nowe, dwutomowe kalendarium historii obozu Auschwitz, efekt wielu lat badań historyków Centrum Badań Miejsca Pamięci kierowanych przez dr. Piotra Setkiewicza – powiedział dyrektor Cywiński.

Podsumowując misję edukacyjną Miejsca Pamięci realizowaną przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, dyrektor Cywiński mówił, iż większość działań prowadzonych w ubiegłym roku odbywała się w trybie online, jednakże sytuacja ta powoli ulega zmianie. – Widzimy na szczęście, że różnego rodzaju konferencje i seminaria, a także spotkania ze świadkami historii, w tym z zasiadającym w Radzie Bogdanem Bartnikowskim, są coraz częściej realizowane w trybie hybrydowym lub też w całości odbywają się stacjonarnie, w nowej siedzibie MCEAH, która została oddana na chwilę przed pandemią i przez długi czas była niemal pusta. To także pozwala nam zobaczyć, jak ogromną rolę będzie odgrywała ta nowoczesna przestrzeń edukacyjna w przyszłości – podkreślił Piotr Cywiński.

Dyrektor mówił również o obecności Miejsca Pamięci w Internecie, wadze działań w mediach społecznościowych, nowych lekcjach internetowych, takich jak „Kobiety w KL Auschwitz”, a także multibooku służącym do przygotowania do wizyty Miejsca Pamięci.

Wśród najważniejszych wydarzeń w Miejscu Pamięci wymieniono przede wszystkim styczniowe obchody 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, a także Marsz Żywych, w którym wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.

Piotr Cywiński mówił również o reakcji Muzeum na wybuch wojny w Ukrainie - zarówno działaniach w przestrzeni informacyjnej i oświadczeniu opublikowanym na Twitterze, ale też o specjalnych działaniach pomocowych: – W szczególnej sytuacji, kiedy dziesiątki i setki tysięcy obywateli Ukrainy uciekało do Polski z powodu rosyjskiej agresji, Fundacja Auschwitz-Birkenau we współpracy z Muzeum Auschwitz zdecydowały się na działania pomocowe. Dla osób z Ukrainy posiadających wykształcenie konserwatorskie Fundacja uruchomiono program stypendialny dla rozwoju zawodowego w zakresie konserwacji obiektów martyrologii

Wśród kwestii związanych z konserwacją mówiono m.in. o prowadzonej obecnie rozbudowie Pracowni Konserwatorskich Miejsca Pamięci, zakrojonym na ogromną skalę projekcie konserwacji budynków murowanych na terenie byłego Auschwitz II-Birkenau oraz rozpoczynającej się adaptacji budynków tzw. małych ziemniaczarek na zaplecze konserwatorskie w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Birkenau.

Dyrektor Cywiński wspominał również o budowie nowego Centrum Obsługi Odwiedzających, a także projektach Muzeum i Fundacji Auschwitz-Birkenau związanych z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji: zwiedzaniu online z przewodnikiem, z czym wiąże się także objęcie całego terenu Miejsca Pamięci dobrej jakości sygnałem internetowym, a także cyfrowej rekonstrukcji terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za 2021 r. oraz z planami na rok bieżący Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jednogłośnie przyjęła uchwały pozytywnie oceniające i aprobujące sprawozdanie i plany działania.

Na posiedzeniu głosowano także nad kandydaturą na 10. członka Rady, która przedstawiona zostanie do akceptacji Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotrowi Glińskiemu. Będzie nią dr hab. Łucja Marek.

Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (kadencja 2021-2025)

Monika Krawczyk – przewodnicząca Rady
Roman Kwiatkowski – zastępca
Bogdan Bartnikowski
dr hab. Grzegorz Berendt
prof. Tomasz Gąsowski
ks. Jan Nowak
Albert Stankowski
Beata Szydło
Michał Zajda

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym, powołanym przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.