Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Międzynarodowy konkurs: "Moja pamięć, moja odpowiedzialność. W moim miejscu."

ps
28-01-2021

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau wraz z Instytutem Auschwitz-Birkenau ogłaszają międzynarodowy konkurs, którego hasło brzmi: „Moja pamięć, moja odpowiedzialność. W moim miejscu”.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC - DO 19 MARCA 2021 R.

 

Brama 'Arbeit macht frei' byłego obozu Auschwitz I
Fot. Paweł Sawicki
Rampa w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau
Fot. Paweł Sawicki

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, chcących zaangażować się w budowanie międzynarodowej sieci upamiętniającej ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz i Holokaustu. Jego celem jest: zwrócenie uwagi na łączenie pamięci o ofiarach z budowaniem świadomej odpowiedzialności dzisiaj, zwłaszcza w lokalnym wymiarze oraz zwrócenie uwagi na konieczność uwrażliwiania wszystkich na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką, a także promowanie postaw obywatelskich oraz wartości demokratycznych, zwłaszcza w lokalnych społecznościach.

– Każdy z nas może z najtragiczniejszej nawet przeszłości wydobyć naukę i motywację dla swojego własnego zaangażowania się w naprawę dzisiejszego świata. Bierność wobec rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii czy ideologii nienawiści nigdy nie jest ani rozwiązaniem odpowiedzialnym, ani postawą dojrzałą – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. – Głos z Auschwitz będzie tylko wtedy głosem donośnym, jeśli wybrzmi w naszych sercach i umysłach, jeśli przekuje się w postawy i działania – podkreślił.

– Zarówno Muzeum, jak i Instytut stoją przed wyzwaniem niesienia świadectwa, jak bardzo nienawiść jest niebezpieczna i do jak tragicznych spustoszeń może prowadzić. Czujemy się w obowiązku kształtować w ludziach, szczególnie w młodych pokoleniach, postawy świadome, wrażliwe społecznie, zaangażowane i odpowiedzialne – powiedziała prezes Instytutu Maria Ossolińska.

Prace pisemne powinny zawierać opis działań już realizowanych, lub pomysł na projekt do zrealizowania w swoim otoczeniu. Podczas planowania wydarzeń warto uwzględnić wsparcie merytoryczne, jak również możliwość dostępu do materiałów źródłowych dostępnych w Muzeum Auschwitz, które mogą posłużyć jako inspiracja podczas planowania konkretnego projektu. Podczas oceniania prac będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: upamiętnienie/pamięć, lokalność, współczesna inicjatywa, innowacyjność pomysłu/projektu, możliwość realizacji, problematyka wykluczenia.

– Poprzez konkurs chcemy zachęcić do podjęcia lokalnych działań, jak i do przedstawiania realizowanych już projektów. Mamy nadzieję, że prace będą stanowić inspirację dla kolejnych osób do zaangażowania się w działania na rzecz promowania postaw obywatelskich i wartości demokratycznych i kształtowania odpowiedzialnych postaw. Wspólnie twórzmy olbrzymią światowa sieć osób dających świadectwo zaangażowaniu w utrwalanie pamięci o Holokauście i współczesnej odpowiedzialności za ludzką kondycję – dodała Maria Ossolińska.

Prosimy o przesyłanie prac w formie dokumentu tekstowego WORD lub pliku PDF na adres dosomething@auschwitz.org do dnia 19 marca 2021 roku. Dopuszczalne języki prac: angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski i włoski. Zobacz regulamin konkursu

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie dosomething.auschwitz.org, a zwycięzcy wezmą także udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu w postaci nagrania podczas konferencji Międzynarodowego centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście na początku lipca br.

Instytut Auschwitz-Birkenau podejmuje współpracę międzynarodową i oferuje, w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau liczne projekty kulturalno-społeczno-edukacyjne. Celem Instytutu jest budowanie i ciągłe poszerzanie sieci osób zaangażowanych w działania dyplomacji pamięci w Muzeum Auschwitz i docieranie do tych, którzy w Miejscu Pamięci nigdy nie byli. Działania te Instytut podejmuje we współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką Holokaustu na świecie, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami, z osobami zaangażowanymi w tę problematykę.    

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu_2.pdf
regulamin_konkursu_2.pdf
Zmiana terminu składania prac - do 19 marca 2021 r.