Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Struktura

Struktura

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działa pod opieką merytoryczną Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i jej Komisji Edukacyjnej. Działalność Centrum nadzorowana jest przez dyrektora Muzeum, a kierowana jest przez wicedyrektora Muzeum.

Projekty Edukacyjne
Przygotowanie i realizacja projektów w zakresie edukacji specjalistycznej
Kierownik: Marta Berecka

Obsługa Odwiedzających 
Organizowanie zwiedzania w zakresie edukacji powszechnej
Kierownik: Agnieszka Osiecka

Wystawiennictwo
Ogranizowanie wystaw 
Kierownik: Teresa Zbrzeska

Metodyka Oprowadzania
Koordynacja pracy przewodników-edukatorów, szkolenia, nabór
Kierownik: Tomasz Michaldo

Biuro Wolontariatu
Przygotowanie projektów woluntarystycznych oraz koordynacja praktyk studenckich
p.o. Kierownik: Katarzyna Marcak

E-learning
Przygotowanie i realizacja nauczania przez internet
Kierownik: Agnieszka Juskowiak-Sawicka