MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

1960-1969

1960

 • otwarcie pierwszych wystaw narodowych — Czechosłowacji i Węgier.

1961

 • Międzynarodowy Komitet Oświęcimski podjął decyzję o przygotowaniu nowych wariantów projektu na budowę pomnika w byłym KL Birkenau;
 • otwarcie wystawy narodowej ZSRR i NRD.

1962

 • inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Międzynarodowego Pomnika w Oświęcimiu;
 • w pobliżu krematorium II w byłym KL Birkenau odnaleziono zakopane w ziemi notatki więźnia Sonderkommando Załmena Lewentala.

1963

 • Marsz Pokoju Hiroszima-Oświęcim;
 • realizacja programu porządkowania i zabezpieczania byłego KL Birkenau; zabezpieczenie ruin komory gazowej i krematorium II; remonty obiektów, dróg, ogrodzeń; odwodnienie terenu i uporządkowanie zieleni.

1964

 • Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa postanawia udzielić pomocy Międzynarodowemu Komitetowi Oświęcimskiemu i przejąć budowę pomnika. Zostanie on zbudowany według projektu zatwierdzonego przez Zarząd Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i Ministerstwo Kultury i Sztuki;
 • wizja lokalna Sądu Przysięgłych we Frankfurcie nad Menem.

1965

 • otwarcie wystawy narodowej Belgii.

1966

 • odsłonięcie pomnika w Monowicach upamiętniającego ofiary KL Auschwitz III; pomnik został ufundowany ze składek mieszkańców Oświęcimia i okolic.

1966-1968

 • badania socjologiczne wśród młodzieży zwiedzającej teren b. obozu Auschwitz;
 • początek współpracy z Akcją Znaków Pokuty w Niemczech. Grupy młodzieży niemieckiej przyjeżdżają do Muzeum aby pracować przy utrzymaniu terenu.

1966

 • międzynarodowa wielotysięczna manifestacja na terenie byłego obozu w Brzezince.

1967

 • odsłonięcie Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Birkenau. W uroczystości uczestniczyło około 200 000 osób. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, organizacji więźniarskich z wielu krajów, minister opieki społecznej Izraela, minister spraw zagranicznych NRD, Włoch, ambasadorzy różnych państw, dziennikarze.
 • otwarcie ośrodka obsługi odwiedzających przy Muzeum.

1968

 • wizja lokalna Sądu we Frankfurcie nad Menem na terenie byłego KL Birkenau, Monowitz oraz w Lederfabrik;
 • otwarcie wystawy stałej w bloku nr 27 pt. "Walka i martyrologia Żydów"
 • otwarcie wystawy narodowej Danii;
 • w pracowni konserwatorskiej poddano oczyszczeniu włosy pozostałe po zamordowanych. Za pomocą specjalnego urządzenia usunięto z nich około 100 kg kurzu; odzyskano w ten sposób naturalne kolory włosów.

1969

 • intensywne prace konserwatorskie, m.in. przy ruinach komór gazowych i krematoriów II i III, barakach na odcinku BIa, poddano remontowi dachy baraków na odcinku kwarantanny oraz dachy wież wartowniczych; poddano konserwacji około 35 000 szczotek, 642 walizki, 119 pasiaków oraz około 500 różnych innych przedmiotów. Konserwacji poddano także rampę kolejową w Birkenau, na której rozładowywane były transporty z ludźmi deportowanymi do Auschwitz i gdzie esesmani przeprowadzali selekcje wśród nowo przybyłych transportów żydowskich.