Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Konserwacja pięciu baraków obozu Birkenau zakończona

25-10-2012

Dobiegł końca trzyletni projekt „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau”. Był to pierwszy tak duży i kompleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i finansowany ze środków unijnych.

W wyniku działań konserwatorów baraki będą mogły być udostępnione osobom odwiedzającym Miejsce Pamięci. — Głównym zadaniem projektu było zachowanie autentyzmu baraków świadczących o tragicznej historii Auschwitz. Wybór baraków więźniarskich przeznaczonych do konserwacji podyktowany był przede wszystkim ich stanem zachowania — powiedział Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum.

Trwający trzy lata projekt zaowocował nowymi doświadczeniami, zarówno konserwatorskimi, jak i organizacyjnymi. Zabezpieczenie historycznych baraków wymagało utworzenia interdyscyplinarnego zespołu. Prace wymagały wdrożenia szeregu rozwiązań technicznych uwzględniających prymat zasad konserwatorskich, przede wszystkim: zasady poszanowania substancji zabytkowej, zasady minimalnej ingerencji, zasady odwracalności stosowanych metod i środków, a także zasady odróżnialności elementów pierwotnych i wtórnych.

Obecna na konferencji podsumowującej projekt Małgorzata Omilanowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, powiedziała w imieniu MKiDN: — Angażowanie się w takie projekty to zaszczyt i obowiązek. Jesteśmy dumni z tego, że mamy w Muzeum ludzi tak zaangażowanych w ten projekt, który tak znakomicie potrafili przygotować i przeprowadzić — podkreśliła.

— Misja zachowania pozostałości Auschwitz, którą rozpoczęli w 1947 r. byli więźniowie, kontynuowana jest przez kolejne pokolenia specjalistów-konserwatorów i dzisiaj — po ponad 60 latach — jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań stojących przed Miejscem Pamięci — powiedział Piotr M.A.Cywiński, dyrektor Muzeum.

Jacek Chrząszczewski, zastępca małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie, zwrócił uwagę na konserwatorską troskę w celu zachowania dla przyszłych pokoleń nie tylko formy ale przede wszystkim oryginalnej substancji obiektów: — Zdajemy sobie sprawę z wielkiego wysiłku, jaki konserwatorzy muzealni wykonali podczas tych 3 lat prac. Wykorzystano znakomicie zachowane materiały archiwalne i niemieckie instrukcje montażu. To bardzo duży sukces — zaakcentował.

Rozwiązania wypracowane w toku realizacji projektu to swoiste przecieranie szlaków na gruncie wciąż mało rozpoznanej dziedziny, jaką jest konserwacja zabytków martyrologicznych. Doświadczenia zebrane w wyniku realizacji projektu już dzisiaj służą przygotowaniu następnych prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz.

Projekt realizowany był przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizację umożliwiło również dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wykorzystanie środków własnych Muzeum.

Folder: Zachować autentyzm. Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau

Folder: Zachować autentyzm. Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau.
Folder: Zachować...
Prezentacja w jednym z baraków drewnianych. Fot. Paweł Sawicki
Minister Małgorzata...
Małgorzata Omilanowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Foto: Paweł Sawicki
Obecna na...
Projekt przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i finansowany ze środków unijnych. Foto: Paweł Sawicki
Projekt...