Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawa rosyjska - „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie.”

Wystawa rosyjska - "Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie."
Wystawa rosyjska -...

Ekspozycję oficjalnie otwarto 27 stycznia 2013 r. w 68. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej i Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Całość wystawy podzielona jest na cztery części:

  • „Tragedia radzieckich jeńców wojennych” — pokazujący politykę nazistowskich Niemiec wobec radzieckich jeńców wojennych, ich los w różnych obozach jenieckich, przede wszystkim jednak w obozie Auschwitz. W Auschwitz stanowili oni czwartą pod względem liczebności grupę więźniów, traktowaną przez władze obozowe ze szczególnym okrucieństwem. Spośród przywiezionych do obozu ok. 15 tysięcy jeńców w ostatnim apelu, w styczniu 1945 r., uczestniczyło tylko 96 jeńców.
  • „Reżim okupacyjny”, pokazujący politykę okupanta niemieckiego wobec ludności cywilnej na okupowanych terenach ZSRR.
  • „Ludność cywilna z terenów ZSRR w obozie Auschwitz” — w tej części pokazano los cywilów deportowanych od 1942 r. do Auschwitz, wśród których dużą liczbę stanowiły kobiety i dzieci.
  • „Wyzwolenie” - część ta opowiada o  samym momencie wyzwolenia obozu przez żołnierzy Armii Czerwonej. Odwiedzający zobaczyć mogą tu fragmenty kroniki wyzwolenia, mapy działań bojowych, czy dokumenty sztabu armii. Osobny dział opowiada o żołnierzach, którzy brali udział w wyzwalaniu Auschwitz. Pokazano także wydarzenia mające miejsce bezpośrednio po wyzwoleniu. Ekspozycja mówi także o poświęceniu lekarzy i lokalnej społeczności, którzy byli zaangażowani w pomoc ocalałym więźniom. Zobaczyć można także specjalną instalację pokazującą fragment wojskowego szpitala. Na koniec przedstawione są wysiłki mające na celu dokumentację zbrodni popełnionych w obozie Auschwitz. Głównym elementem tej części ekspozycji jest symboliczne odgrodzone miejsce dla zbrodniarzy nazistowskich na Procesie Norymberskim.