Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Tragedia słowackich Żydów

Wystawa słowacka
Wystawa słowacka

Otwarta w 2002 r.(bl. 16, parter) Pierwsza część ekspozycji przedstawia genezę i przebieg Holokaustu na Słowacji, którego realizacja należała do głównych zadań polityki wewnętrznej ówczesnego reżimu rządzącego w tym kraju. Podkreślone zostały szczególnie punkty zwrotne w realizacji zagłady Żydów słowackich, takie jak: przyjęcie kodeksu żydowskiego, pierwsze deportacje, obozy pracy i obozy dla internowanych, kolejna fala deportacji i represje. Pokazane zostało także „rozwiązanie kwestii żydowskiej” na terenach południowej Słowacji okupowanych przez Węgry.

Na wystawie pokazano także postawy ludności słowackiej wobec prześladowań Żydów. Wyodrębniony temat stanowi opowieść o losach Żydów, którzy deportowani zostali ze Słowacji do KL Auschwitz. W tej części przedstawiono miedzy innymi udane ucieczki słowackich Żydów oraz znaczenie ich relacji jako naocznych świadków w informowaniu świata o zagładzie Żydów dokonywanej w Auschwitz.

Autorzy ekspozycji pokazali na niej około 700 fotografii osób pochodzenia żydowskiego,  skopiowanych z legitymacji wydawanych przez Centrum Żydów w Bratysławie. Zwiedzający mogą także zapoznać się, za pośrednictwem środków audiowizualnych, z relacjami byłych więźniów.