Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Tablice upamiętniające

Na terenie byłego obozu zarówno w Auschwitz, jak i w Birkenau rozmieszczone zostały tablice upamiętniające i objaśniające najważniejsze miejsca, obiekty i wydarzenia. Składają się na nie:

  • kamienie z inskrypcją upamiętniającą: „Pamięci mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar nazistowskiego ludobójstwa. W tym miejscu znajdują się ich popioły. Niech spoczywają w pokoju”. Usytuowane obok miejsc gdzie dokonywano masowej zagłady i  gdzie znajdują się prochy pomordowanych.
  • plansze z fotografiami lotniczymi wykonanymi przez aliantów w 1944 r., pokazujące między innymi dwie części obozu, które wchodzą w skład Muzeum Auschwitz-Birkenau, ich najbliższe otocznie wraz z bocznicami kolejowymi, na które dowożono deportowanych.
  • plany ogólne terenu byłego obozu.
  • informacje objaśniające najważniejsze obiekty lub szczególne wydarzenia.
  • plany poszczególnych odcinków ustawione przy wejściach do tych części obozu Auschwitz II, których dotyczą.
  • obok planów – tam, gdzie było to możliwe i gdzie nie zachowały się baraki – ustawiono fotografie pokazujące wygląd danego odcinka w okresie istnienia obozu.
  • plany i fotografie dokumentalne, obok obiektów znajdujących się poza obrębem poszczególnych odcinków.
  • fotografie dokumentalne przedstawiające osoby deportowane do Birkenau. Umieszczono je w tych miejscach, w których zostały wykonane.
  • kamienie z numeracją baraków w miejscach, gdzie nie zachowały się budynki, a tylko ślady po nich.

Opis historyczny i upamiętniający tereny byłego KL Auschwitz I i KL Auschwitz II-Birkenau: autorzy scenariusza —Teresa Świebocka, Teresa Zbrzeska; autorzy projektu plastycznego — prof. Barbara Borkowska, artysta grafik Jacek Maria Stokłosa.