Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Łaźnia obozowa w Birkenau

Birkenau, stała ekspozycja w budynku centralnej łaźni obozowej

Na terenie byłego obozu Birkenau znajduje się system tablic informacyjnych i upamiętniających. Jedyna stała wystawa mieści się w budynku największej obozowej łaźni.

Zwiedzający mogą poznać jego funkcje przechodząc przez poszczególne pomieszczenia w takiej kolejności, w jakiej przechodziły przez nie osoby poddawane procedurze przyjęcia do obozu oraz więźniowie przebywający w obozie kierowani do kąpieli i dezynfekcji. 

Odwiedzający poruszają się po specjalnym szklanym podeście wyznaczającym drogę przejścia i ochraniającym oryginalną posadzkę.

Obiekt jest w znacznej części zachowany w stanie oryginalnym. W pobliżu znajdują się ruiny komór gazowych, krematoriów, miejsca spalania zwłok na wolnym powietrzu.

W jednej z sal pokazane zostały fotografie rodzinne deportowanych do Auschwitz Żydów, odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. W pomieszczeniu obok umieszczono jeden z wózków jakimi wywożono popioły ofiar.