Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Udostępnianie

Dział Zbiorów Muzeum prowadzi dokumentację obiektów, zajmuje się naukowym opracowaniem ich historii, a także pozyskiwaniem kolejnych historycznych przedmiotów, z których wiele pochodzi od byłych więźniów i ich rodzin.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau od wielu lat wspiera działalność wystawienniczą wielu historycznych placówek muzealnych na całym świecie. W ten sposób muzealne zbiory służą przekazywaniu ludziom z całego świata prawdy o Auschwitz.

Współpraca opiera się na wypożyczeniach do wystaw czasowych w galeriach czy muzeach oraz wypożyczeniach długoterminowych – głównie do muzeów i centrów edukacyjnych poświęconych Zagładzie i terrorowi nazistowskiemu, które nie posiadają własnych zbiorów.

Przedmioty ze zbiorów Miejsca Pamięci można zobaczyć m.in. w:

  • United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, USA
  • Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael
  • Los Angeles Museum of the Holocaust
  • The Jewish Holocaust Museum & Research Center w Victorii, Australia (kopie)

Procedurę wypożyczeń reguluje dokument Umowa wypożyczeniawraz z Regulaminem wypożyczenia. Wypożyczanie kopii eksponatów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau reguluje odrębna Umowa wypożyczenia.

Przedmioty ze zbiorów Muzeum udostępniane są także na miejscu w celach naukowo-badawczych. W tym celu każdorazowo prosimy o pisemne uzasadnienie skierowane do Działu Zbiorów.

Muzeum pobiera opłaty za wykonanie fotografii zbiorów, a także za udostępnienie ich wizerunków z wykorzystaniem informatycznych nośników danych:

  • za wykonanie fotografii: 170 PLN brutto za sztukę (ponad 5 szt. — 120 PLN za sztukę)
  • za wykonanie kopii fotografii: 100 PLN brutto za sztukę (ponad 5 szt. — 70 PLN za sztukę)

Ze względu na to że udostępnianie zdjęć regulowane są umową cywilno-prawną, czas oczekiwania na zdjęcie wynosi ok. 3-4 tygodni.

Na wniosek zainteresowanego Dyrektor Muzeum lub jego zastępca może przyznać zniżkę w wysokości 50 procent lub całkowicie zwolnić z opłat, jeżeli fotografie mają być wykonane w celach naukowych, badawczych, edukacyjnych lub na wniosek innej instytucji kulturalnej.