Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Repozytorium Cyfrowe

Cyfrowe repozytorium pamięci zajmuje się gromadzeniem, tworzeniem i przetwarzaniem baz danych na podstawie zgromadzonych w archiwum Muzeum akt z nazwiskami osób deportowanych i byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Baza danych stworzona na podstawie zasobów Archiwum jest „elektroniczną” kopią dokumentu, umożliwiającą szybkie odnalezienie poszukiwanych danych.

Rekordy osobowe bazy powstają na podstawie oryginalnych dokumentów z czasów funkcjonowania obozu. Pracownicy repozytorium starają się odtworzyć jak największą liczbę zarejestrowanych w poszczególnych seriach numerowych więźniów, spisać ich nazwiska oraz odtworzyć historię.

Od roku 1991 roku w pracach nad digitalizacją zasobów archiwum używano specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na tworzenie odrębnych baz i dowolne ich przeszukiwanie, a także tworzenie raportów z możliwością ich wydruku. Obecnie używany system informatyczny powstał w 2015 roku. W jego zbiorach znajduje się milion rekordów odzwierciedlających pojedyncze wpisy.  Zgromadzone one są w 108 zespołach archiwalnych. Informacje uzupełniane są o ponad 600 tysięcy skanów dokumentów. Dane te zawierają informacje o conajmniej 260 tysiącach więźniów i deportowanych do KL Auschwitz.

w 2015 roku dane o więźniach zostały udostępnione do wyszukiwania na stronie Miejsca Pamięci Auschwitz (link do serwisu)

Projekt Repozytorium „Cyfrowe archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” otrzymał w 2002 roku z rąk Ministra Kultury wyróżnienie i statuetkę Sybilli.

Na podstawie baz danych rozpoczęto tworzenie edukacyjnych prezentacji multimedialnych przeznaczonych dla grup studyjnych, a szczególnie dla młodzieżowych, odwiedzających były obóz.

Przykładem takiej prezentacji może być „Los młodocianych w KL Auschwitz na przykładzie uczniów tzw. Maurerschule (szkółki murarskiej)” czy „Los więźniów KL Auschwitz na przykładzie bloku 4 w obozie macierzystym”. Dla otworzenia przebiegu znanych obozowych wydarzeń posłużono się relacjami byłych więźniów. Prezentacje uzupełniają obrazy, szkice i fotografie dokumentalne i współczesne oraz analizy statystyczne z bazy danych.

Zobacz też:  Informacja o byłych więźniach

KONTAKT

Na przestrzeni...