Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Kadry

Dział Kadr zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w ramach stosunku pracy zgodnie z obowiązującym prawem pracy i stosownymi przepisami wykonawczymi oraz czuwaniem nad przestrzeganiem przez pracowników zasad prawa pracy, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

Ponadto współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Muzeum oraz urzędami i instytucjami w sprawach dotyczących kwestii zatrudnienia, udziela zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także pomaga pracownikom i interesantom w załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem.

KONTAKT