Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Centrum badań

Dział zajmuje się przede wszystkim badaniami nad historią KL Auschwitz i upowszechnianiem ich wyników — w formie publikacji książkowych i artykułów zamieszczanych w prasie fachowej. Pracownicy działu wygłaszają ponadto prelekcje, wykłady i odczyty, służą pomocą przy formułowaniu odpowiedzi na zapytania kierowane do Muzeum.

Spośród licznych prac, jakie na przestrzeni ostatnich lat powstały w dziale, należy wymienić pięciotomową monografię dziejów K Auschwitz, będącą podstawowym kompendium wiedzy o historii obozu oraz „Księgi Pamięci” zawierające opracowane naukowo wykazy nazwiskowe więźniów przywożonych do obozu kolejnymi transportami z terenów okupowanej Polski.

SZCZEGóŁOWY WYKAZ PUBLIKACJI

KONTAKT