Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXXI: 26 października 2016

MRO
31-10-2016
Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński, przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w Miejscu Pamięci w miesiącach minionych od poprzedniego posiedzenia MRO. Najważniejsze wydarzenie w 2016 r. stanowiła wizyta ponad 155 tys. pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży na czele z papieżem Franciszkiem, który spotkał się z byłymi więźniami oraz polskimi Sprawiedliwymi. Było to największe wyzwanie logistyczne w historii Muzeum. Dr Piotr Cywiński zreferował także kwestie związane z działalnością Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz zapowiedział rozpoczęcie prac budowlanych nad adaptacją Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
 
Członkowie MRO wysłuchali wystąpienia wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina ws. działań resortu dotyczących Miejsc Pamięci w Treblince, Sobiborze i Płaszowie. Wiceminister podkreślił, że ambicją MKiDN jest przejęcie odpowiedzialności bądź współodpowiedzialności za wszystkie Miejsca Pamięci związane z Holokaustem w dzisiejszych granicach Polski. Dotyczy to m.in. Treblinki, która dotychczas działa jako filia Muzeum Regionalnego w Siedlcach pod kuratelą marszałka województwa mazowieckiego. Obok współprowadzenia Miejsca Pamięci przez MKiDN ważnym elementem nowej struktury ma być umowa o merytorycznej współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym. Z kolei w Sobiborze od kilku lat realizowany jest projekt polsko-izraelsko-holendersko-słowacki. W tym roku głównym celem jest zabezpieczenie polany z grobami masowymi. Jeżeli chodzi o Płaszów, teren dawnego obozu wymaga pilnego zabezpieczenia i godnego upamiętnienia. MKiDN prowadzi na ten temat intensywne rozmowy z władzami Krakowa. Jarosław Sellin chciałby, aby docelowo Płaszów został filią Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zapowiedział, że projekt otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony MKiDN. 
 
Plany dotyczące Miejsca Pamięci w Treblince przedstawiła także Agnieszka Kuźmińska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a sprawy związane z Miejscem Pamięci w Płaszowie – Jacek Salwiński, wicedyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Podczas dyskusji członkowie MRO wskazywali na konieczność pozyskania i opieki konserwatora nad willą komendanta obozu płaszowskiego, Amona Götha. 
 
Hannah Lessing, sekretarz generalna Narodowego Funduszu Republiki Austriackiej na rzecz Ofiar Narodowego Socjalizmu, wraz z grupą autorów przedstawiła koncepcję nowej wystawy austriackiej w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Członkowie Rady wskazali niezbędne zmiany, których należy dokonać w scenariuszu ekspozycji.

 

Problematykę nauczania o Holokauście w Polsce przedstawili wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć oraz Robert Szuchta, nauczyciel, pedagog i edukator. Z kolei na prośbę wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdaleny Gawin MRO udzieli pełnomocnictwa swoim wybranym członkom, aby zapewnili polskiemu rządowi doradztwo w sprawie Miejsca Pamięci w Gusen, przede wszystkim w kwestii opieki nad zagrożonymi zniszczeniem, bezcennymi reliktami po byłym obozie.