Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie VII: 3-4 listopada 2003 r.

04-11-2003

Podczas VII posiedzenia, Rada debatowała nad projektem Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście, przedstawionego przez dyrekcję Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Projekt ten stanowi doprecyzowanie koncepcji Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego, zapisanego w ramach II Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Rada zdecydowanie poparła projekt przygotowany przez Muzeum, dając wyraz uznania decyzji pozostawienia takiego Centrum w ramach struktur Muzeum.

Rada obradowała również nad problemami konserwatorskimi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w szczególności nad włosami ofiar b. obozu. Włosy te są w coraz gorszym stanie. Wobec alternatywy pochówku i dalszej konserwacji, Rada zdecydowała się nie podejmować działań konserwacyjnych oraz nie doprowadzić w chwili obecnej do pochówku. W kwestii niszczejšcych ruin byłych komór gazowych i krematoriów w Birkenau, Rada podjęła decyzje dotyczące rychłej konserwacji, oraz rozpoczęła debatę nad ewentualnym ogrodzeniem tych przestrzeni, dla lepszego uchronienia ruin od zniszczeń wynikających z ingerencji zwiedzających.

Rada spotkała się także z dyrektorami placówek muzealnych z b. obozów niemieckich: Stutthof, Kulmhof, Treblinka, Sobibór, Gross-Rosen i Majdanek. Rada z niepokojem obserwuje wzrost nierówności w funkcjonowaniu tych placówek po podziale administracyjnym na muzea państwowe i regionalne. Rada uważa, że należy dążyć do ponownego rozpatrzenia roli państwa w opiece nad tymi placówkami — być może w drodze nowelizacji legislacyjnych.