Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie IX: 6 grudnia 2004 r.

06-12-2004

Międzynarodowa Rada Oświęcimska zapoznała się z zarysem scenariusza obchodów 60 rocznicy wyzwolenia więźniów KL Auschwitz-Birkenau, przypadających na 27 stycznia 2005 roku oraz ze stanem przygotowań. Rada wysłuchała sprawozdania dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za ostatnie pół roku.

Z zadowoleniem odnotowano m.in. dalszy wzrost liczby odwiedzających. Członkowie Rady wyrazili nadzieję, że tegoroczne opóźnienie w pracach nad otwarciem Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście zostanie zniwelowane w przyszłym roku, po przyjęciu projektu Centrum przez Radę Ministrów.

Rada zapoznała się z wnioskiem rządu Słowenii o wstawienie w na terenie byłego obozu Birkenau tablicy upamiętniającej w języku słoweńskim. W dniu dzisiejszym nie jest jednak możliwe dodawanie dalszych tablic bez modyfikacji wyglądu pomnika. Członkowie Rady stwierdzili tym niemniej konieczność szukania takiego rozwiązania, które w przyszłości zagwarantuje istnienie tablic w językach wszystkich ofiar obozu.

Rada zapoznała się także z wnioskami dotyczącymi wybranych nieruchomości istniejących na terenie byłego obozu w Płaszowie oraz wyraziła swą opinię o konieczności przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac mających na celu należyte upamiętnienie tego terenu.