Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie III: 8 maja 2001 r.

08-05-2001

Członkowie Rady złożyli wizytę na terenie byłych obozów w Bełżcu i na Majdanku. III Posiedzenie było poświęcone sprawom bieżącym związanym z byłym obozem Auschwitz-Birkenau, oraz w sposób szczególny byłym obozom w Bełżcu i Majdanku.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące terenów po byłym obozie w Płaszowie, oraz wszelkich innych ważnych kwestii dotyczących spraw edukacyjnych, wystawienniczych oraz konserwatorskich związanych z byłymi obozami. Członkowie Rady zapoznali się z krokami podjętymi przez państwo polskie, mającymi na celu wyjaśnienie okoliczności mordu społeczności żydowskiej w Jedwabnem oraz z planowanymi sposobami upamiętnienia ofiar. Członkowie Rady zostali przyjęci przez JE Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolitę lubelskiego.