Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Marian Turski

Marian Turski. Fot. Mikołaj Grynberg
Marian Turski. Fot....

Marian Turski urodził się 26 czerwca 1926 r. w Druskiennikach na dzisiejszej Litwie. Od 1942 r. żył w łódzkim getcie, wtedy w Litzmannstadt. W sierpniu 1944 r. deportowano go do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Wiosną 1945 r. przeżył marsz śmierci byłych więźniów obozu koncentracyjnego z Auschwitz do Buchenwaldu.

Marian Turski działał od 1945 r. w młodzieżowej organizacji Polskiej Partii Robotniczej a później pracował w Wydziale Prasy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1958 r. kierował działem historycznym tygodnika "Polityka”.

Działa aktywnie w licznych organizacjach żydowskich, m. in. jako przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Rady Stowarzyszenia prowadzącego Dom Konferencji Wannsee i Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

Autorem fotografii jest Mikołaj Grynberg