Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

ks. dr Manfred Deselaers

ks. dr Manfred Deselaers. Fot. Mikołaj Grynberg
ks. dr Manfred...

Ks. dr Manfred Deselaers, ur. 19.05.1955 roku w Düsseldorfie (Niemcy), jest katolickim księdzem z diecezji Aachen (Akwizgran).

Po maturze w 1974 roku w Viersen i semestrze studiów prawniczych w Bonn, w latach 1975-1976 przebywał w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju. W Izraelu po kursie językowym w kibucu Dovrat, większość swojej półtorarocznej służby spędził w Jerozolimie pracując w domu dla dzieci niepełnosprawnych. Następnie studiował teologię w Tübingen (1976-1981) i Chicago (1978-1979). W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Aachen, następnie był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również w zarządzie Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej.

W październiku 1989 roku dzięki wcześniejszemu wsparciu nieżyjącego już biskupa Klausa Hemmerle, rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko –niemieckiego. Początkowo uczył się języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 3 października 1990 roku mieszka w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu.

W 1991 roku uzyskał tytuł licencjata na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie następnie obronił swoją pracę doktorską „Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz” (promotorzy: prof. Adam Kubiś, Kraków i prof. Bernhard Casper, Freiburg).

W 1996 roku uzyskał tytuł doktora.

Na polecenie Ks. Biskupa Heinricha Mussinghoffa z Aachen i w porozumieniu z Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim z Krakowa poświęca się obecnie pracy na rzecz pojednania polsko — niemieckiego i chrześcijańsko — żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy oraz odpowiada za dział programowy. W 2008 roku zostaje wiceprezesem Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

W 1994 roku uzyskuje tytuł przewodnika w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W 1998 roku odbył kurs edukatora Holocaustu w Międzynarodowej Szkole Studiów nad Holocaustem w Yad Vashem w Jerozolimie.

Od 1997 roku jest wykładowcą teologii fundamentalnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Od maja 2006 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Od 2007 roku jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Najwaźniejsze publikacje:

 • W 1995 roku opublikował medytację drogi krzyżowej w Auschwitz pt. „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen..?"
 • W roku 1997 ukazało się wydanie po polsku pt. „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił…?” [Wyd. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu].
 • W 1997 roku ukazał się w Niemczech jego doktorat pt. „Und Sie hatten nie Gewissensbisse. Die Biografie von Rudolf Höß, Kom­mandant von Auschwitz, und die Frage nach seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“, [Leipzig, St. Benno/ Verlag, wydanie drugie w 2001 roku].
 • W 1999 roku doktorat ukazał się w tłumaczeniu polskim pt. „Bóg a Zło” [Wyd. WAM, Kraków]. (tł. Gott und das Böse).
 • W 2002 roku wydał „Edith Stein — Die Botschaft vom Kreuz und Auschwitz“ [Hg. Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland e.V.], (tł. Edyta Stein — przesłanie z krzyża a Auschwitz).
 • W 2003 roku opublikował książkę „Dialog u progu Auschwitz”, [Wyd. UNUM, Kraków], (tł.„Dialog an der Schwelle von Auschwitz“).
 • W 2007 roku ukazała się książka jego współautorstwa „Bóg i Auschwitz”, [Wyd. UNUM, Kraków] (tł. „Gott und Auschwitz”).

Odznaczenia:

 • W 2000 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała go tytułem Człowieka Pojednania przyznawanego osobom, które szczególnie przyczyniły się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.
 • 26 stycznia 2005 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
  W maju 2005 roku został laureatem nagrody im. Księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu” Kościoła i świata.
 • 23 maja 2008 Prezydent Federalny Horst Köhler odznaczył go Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Autorem fotografii jest Mikołaj Grynberg