Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Pracownia i laboratoria

Badania pod mikroskopem
Badania pod...
Konserwacja obrazu olejnego
Konserwacja obrazu...
Laboratorium pracowni konserwatorskiej
Laboratorium...

Muzeum posiada jedną z najnowocześniejszych na świecie pracowni wyposażoną w niezbędny sprzęt badawczy i konserwatorski. Zatrudniono w niej kadrę wykwalifikowanych dyplomowanych konserwatorów specjalizacji papier i skóra, malarstwo sztalugowe i ścienne oraz materiały budowlane (kamień, cegła, zaprawy mineralne, drewno, metal, itp.). Stworzenie pracowni było możliwe dzięki pomocy finansowej Fundacji Ronalda S. Laudera.

Laboratorium wyposażone jest między innymi w wysokiej klasy mikroskopy: badawczy i stereoskopowy, spektrofotometr oraz inne urządzenia niezbędne do wykonania wspomnianych analiz. Wszystkie badania są dokumentowane i rejestrowane między innymi za pomocą cyfrowych kamer zainstalowanych na mikroskopach.

6 maja 2010 r. Muzeum podpisało z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu „Wspieranie działań muzealnych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”. Środki pozyskane w wyniku zawarcia niniejszej umowy przeznaczone będą na zakup urządzenia do czyszczenia suchym lodem.

Obiekty, którymi zajmują się konserwatorzy Muzeum są wyjątkowe pod wieloma względami: historycznym, emocjonalnym oraz technologicznym, dlatego konserwacja ich jest sprawą niezwykle trudną. Duża różnorodność i wysoki stopień skomplikowania działań na obiektach pozwala pracującym tutaj konserwatorom na szeroko rozumiany rozwój, a nawet na proponowanie nowych rozwiązań i koncepcji konserwatorskich. Pracownicy zajmują się konserwacją obiektów ruchomych oraz uczestniczą w działaniach dotyczących zachowania obiektów, znajdujących się na terenie Muzeum.

Sekcja Konserwatorska posiada także własne laboratorium chemiczne. Przeprowadzane w nim badania ułatwiają bliższe poznanie obiektu, a także związaną z nim problematykę konserwatorską. Badania te pomagają w zaplanowaniu odpowiednich zabiegów konserwatorskich. Złożoność obiektów wymaga niejednokrotnie opracowania nowych metod konserwacji.

Na potrzeby prowadzonych prac przeprowadzanych jest szereg analiz. Na miejscu jesteśmy w stanie wykonać miedzy innymi badania spoiw, pigmentów, zapraw mineralnych, składu włóknistego papieru czy identyfikację drewna. W naszym laboratorium stosowane są głównie klasyczne metody analizy chemicznej, a także wybrane metody analizy instrumentalnej.

Zobacz folder poświęcony konserwacji muzealiów i archiwaliów w Pracowniach Konserwatorskich.

 

KONTAKT