Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Prace inżynieryjne

Zespół remontowo-budowlany

Do najważniejszych zadań Muzeum należy utrzymanie oryginalnej struktury terenu byłego obozu, na którym znajduje się ponad 150 budynków i 300 ruin, a także kilometry dróg i ogrodzeń. Pracownicy sekcji remontowo-budowlanej Działu Konserwacji przeprowadzają potrzebne remonty konserwatorskie oraz prace mające na celu utrzymanie budynków i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Usuwają także awarię i dokonują bieżących przeglądów technicznych budynków.

Prace ciesielskie przy obiektach drewnianych
Prace ciesielskie...
Prace konserwatorskie posadzki w sali jednego z poobozowych bloków
Prace...
Prace zabezpieczające pozostałości po kuchni więźniarskiej między blokami nr 1 i 2 na terenie byłego obozu Auschwitz I
Prace...

Do podstawowych zadań sekcji remontowo-budowlanej należą:

  • Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, systemu sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
  • Obsługa techniczna wszystkich działów Muzeum.
  • Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów poobozowych
  • Przygotowywanie koniecznych dokumentów do wniosków, pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonywaniem prac budowlanych
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie projektowym i wykonawczym
  • Nadzorowanie, kierowanie i wykonywanie prac budowlanych
  • Wykonywanie projektów budowlanych
  • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej realizowanych przez sekcję prac budowlanych
  • Aktualizacja inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej