Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Barak B-166

Barak o numerze inwentaryzacyjnym B-166, podobnie jak baraki B-171 i B-155 znajduje się na odcinku BIIa, w czasie funkcjonowania obozu wykorzystywanym jako miejsce kwarantanny dla więźniów przyjmowanych do obozu. Jest to drewniany barak typu stajennego (Pferdestallbaracken OKH-Typ 260/9) przystosowany do celów mieszkalnych. Drewniany barak mieszkalny o numerze inwentaryzacyjnym B — 166, został wybudowany w sierpniu 1943r. W roku 1952 zniszczony barak został rozebrany, a następnie, w latach 1953-56, zrekonstruowany z zachowanych, oryginalnych elementów baraków zachowanych na odcinkach BI i BII.

Głównym założeniem planowanych prac konserwatorskich jest wzmocnienie oraz naprawa zniszczonych elementów drewnianych i ich zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, rozkładem mikrobiologicznym, zniszczeniami powodowanymi przez owady. Ponadto zakłada się zabezpieczenie obiektu preparatem ogniochronnym. Planowana jest wymiana wtórnego fundamentu ceglanego na trwalszy, betonowy. Konieczna jest także konserwacja zachowanych ceglanych elementów wyposażenia baraku, tj. dwóch pieców wraz z pozostałościami po kanałach grzewczych. Zabezpieczone zostaną zachowane posadzki, usunięta zostanie opaska betonowa okalająca barak, a także wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa.

II kwartał 2010

III kwartał 2010

IV kwartał 2010

I kwartał 2011

II kwartał 2011

III kwartał 2011