Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Ucieczki z KL Auschwitz - nowa lekcja internetowa

ps
12-02-2016

Ucieczki z KL Auschwitz” to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jej autorem jest dr Jacek Lachendro z Centrum Badań Muzeum.

PRZEJDŹ DO LEKCJI

– Lekcja podzielona jest na kilkanaście rozdziałów. Charakteryzuje m.in. położenie geograficzne obozu Auschwitz, jego system zabezpieczeń, system alarmowy, represje, jakie spotykały pojmanych uciekinierów, opisuje bunty zbiorowe czy wreszcie opowiada historie 25 wybranych ucieczek – powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka, szefowa E-learningu w MCEAH.  

 

– To m.in. pierwsza ucieczka z Auschwitz Tadeusza Wiejowskiego, ucieczka Kazimierza Piechowskiego, Eugeniusza Bendery, Stanisława Jastera i Józefa Lemparta, ucieczka rotmistrza Witolda Pileckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego, ucieczka Mali Zimetbaum i Edka Galińskiego, czy też ucieczka Rudolfa Vrby i Alfreda Wetzlera. Wszystko to wzbogacone jest o fotografie, , schematy, relacje oraz mapy, tam gdzie droga uciekinierów mogła być odtworzona – dodała Juskowiak-Sawicka.

Najwięcej wśród uciekinierów z Auschwitz było więźniów polskich. – Było to związane z faktem, iż Niemcy założyli obóz Auschwitz dla Polaków, a dopiero od połowy 1941 r. zaczęli oni kierować do obozu więźniów innych narodowości, wśród których od wiosny następnego roku przeważali Żydzi. Polacy mieli większe szanse na powodzenie ucieczki, znali bowiem język oraz orientowali się w geografii terenu. Drugą najliczniejszą grupą uciekinierów byli obywatele Związku Sowieckiego, a następnie Żydzi, wśród których przeważali Żydzi z Polski – powiedział dr Jacek Lachendro.

Najwięcej ucieczek odnotowano z komand zatrudnionych w Birkenau (381 osób) i jego pobliżu. Następnie z Auschwitz i sąsiedztwa obozu macierzystego (203 osoby), a także z terenu podobozów (167 osób) i Monowic (75).

Z powodzeniem z obozu zbiegło blisko 200 więźniów, którzy w większości doczekali końca wojny. Ponadto dla 25 więźniów ucieczka zakończyła się sukcesem, lecz po pewnym czasie (kilka tygodni lub miesięcy, niekiedy nawet lat) zostali oni pojmani, nieraz przypadkowo, i osadzeni w więzieniu lub w obozie. Ponad 400 osobom ucieczka nie powiodła się – albo zostały one złapane i skierowane do obozu, gdzie większość zginęła, albo zostały zastrzelone w czasie pościgu.

W przypadku ponad 250 osób nie udało się ustalić żadnych informacji o ich losach po opuszczeniu obozu. Można jednak przypuszczać, że skoro nie został odnotowany fakt ich pojmania w niemieckich dokumentach, to dla części z nich ucieczki zakończyły się powodzeniem. Wreszcie dla 20 osób brakuje jakichkolwiek danych dotyczących przebiegu ucieczek.

– Należy pamiętać, że ucieczki te, nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie części mieszkańców z terenów przyobozowych, którzy z narażeniem życia pomagali uciekinierom, udzielając im schronienia, dając ubrania czy żywność – dodał dr Lachendro.

Lekcja dostępna jest w językach polskim i angielskim. Na stronie www.auschwitz.org znajdują się także następujące lekcje internetowe:

Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady

Pierwsze transporty Polaków do Auschwitz

Deportacje Żydów z Węgier do Auschwitz

Romowie w Auschwitz

Z powstańczej Warszawy do Auschwitz

Ruch oporu w KL Auschwitz

Sonderkommando

Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz

Lekcja przygotowującą do zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz