MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Muzeum

Opiekę nad reliktami poobozowymi sprawuje Muzeum utworzone w 1947 r. Dzisiejsze Miejsce Pamięci to m.in. zbiory, archiwa oraz ośrodek naukowy, konserwatorski i wydawniczy.

Historia

KL Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

Zwiedzanie

Autentyczne Miejsce Pamięci to dwie części byłego obozu: Auschwitz i Birkenau. Wizyta z edukatorem pozwoli lepiej zrozumieć to unikatowe miejsce.

Edukacja

Nie sposób zrozumieć powojennej Europy i świata bez dogłębnej konfrontacji swojego wyobrażenia o człowieku z pozostałościami Auschwitz.