Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Światło Pamięci i podziękowania za lata pracy

31-01-2012

Nagrodą Światła Pamięci za wybitny wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie została uhonorowana odchodząca na emeryturę Krystyna Oleksy, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau ds. Edukacji i szefowa Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Statuetkę, nową nagrodę ustanowioną przez dyrektora Muzeum, wręczono podczas uroczystego pożegnania wieńczącego 37 lat jej pracy w Miejscu Pamięci.

— Przez te wszystkie lata Twojej pracy na pierwszym miejscu stawiałaś pamięć o ofiarach obozu, szacunek dla byłych więźniów i dobre imię Muzeum. Dzięki Twojemu ogromnemu zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i odwadze, Muzeum jest dzisiaj uznaną, otwartą na świat instytucją — powiedział w imieniu pracowników Antoni Stańczyk z Centrum Edukacji. — Powstałe w ostatnich latach MCEAH jest uwieńczeniem Twojej prawie 40-letniej pracy. Jestem pewien, że będzie się ono rozwijało nadal — mówił Stańczyk.

Mówiąc o konserwacji i o edukacji jako o dwóch mocnych filarach Miejsca Pamięci, zastępca dyrektora Muzeum Rafał Pióro akcentował znaczenie edukacji w tym szczególnym miejscu. — Zachowanie tego miejsca jest ściśle związane z edukacją. Bardzo wiele osób reprezentujących różne dziedziny naukowe ma tu bardzo jasną misję do spełnienia: zachować to miejsce i edukować młodych ludzi. Żeby nigdy więcej historia się nie powtórzyła — podkreślał Pióro.

— W czasie Pani kadencji rozpoczęliśmy współpracę z Miejscami Pamięci na całym świecie i dzisiaj jesteśmy liczącym się uczestnikiem w dyskusji o nauczaniu o Holokauście i Auschwitz — mówiła w imieniu przewodników Dorota Kuczyńska. — To miejsce, tak tragicznie naznaczone cierpieniem i śmiercią, reprezentowała Pani godnie i z szacunkiem. Z wielką mądrością informowała Pani świat o tym, co wydarzyło się w Auschwitz — dziękowała przewodniczka.

Dziękując Krystynie Oleksy za współpracę, dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński mówił: — Ze wszystkich owoców Twojej pracy w Miejscu Pamięci z pewnością najważniejsze są: organizacja pracy przewodników i oprowadzania odwiedzających, uczytelnienie terenu Miejsca Pamięci oraz stworzenie Międzynarodowego centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście — podkreślił Cywiński. — Edukacja w tak szczególnym miejscu jest czymś więcej niż niesieniem pamięci. Ucieka ona w przyszłość i jest jak płomień, który raz zapalony rozjaśnia naszą rzeczywistość — mówił dyrektor Cywiński wręczając Krystynie Oleksy Światło Pamięci.

Światło Pamięci

Światło Pamięci, to nowa nagroda, ustanowiona i przyznawana przez dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za wybitny wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie. Jest ona uhonorowaniem osób zajmujących się podtrzymywaniem i przekazywaniem pamięci o byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Krystyna Oleksy

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowego Studium Muzeologicznego. Z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau związana zawodowo przez 37 lat. Początkowo pracowała w dziale naukowo-oświatowym, później w wydawnictwie. Od 1990 r. wicedyrektor Muzeum. Inicjatorka utworzenia w Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH), którym kieruje od momentu jego powstania w 2005 r. Zastępca dyrektora Muzeum ds. edukacji.

Inicjatorka nawiązania stałej współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie w zakresie szkolenia nauczycieli i edukatorów polskich w Izraelu i izraelskich w Polsce. W wymianie wzięło dotąd udział około tysiąca nauczycieli i przewodników.

Współautorka scenariusza wystawy stałej w budynku centralnej łaźni obozowej w Birkenau, przedstawiającej świat europejskich Żydów przed Holocaustem, oraz współautorka albumu Zanim odeszli... Fotografie odnalezione w Auschwitz, będącego katalogiem tej wystawy.

Członek międzynarodowej rady naukowej Instytutu Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem, Międzynarodowej Rady Miejsca Pamięci Topografia Terroru w Berlinie, Międzynarodowej Komisji Ekspertów Miejsca Pamięci Bergen-Belsen oraz Muzeum w Żabikowie.

Krystyna Oleksy uhonorowana nagrodą Światła Pamięci. Fot. Tomasz Pielesz
Krystyna Oleksy...
Krystyna Oleksy z Muzeum Auschwitz związana była zawodowo przez 37 lat. Fot. Paweł Sawicki
Krystyna Oleksy z...
Krystyna Oleksy. Fot. Paweł Sawicki
Krystyna Oleksy....