Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Spotkanie z cyklu „Wokół historii Auschwitz” - 3 marca 2023 r.

10-02-2023

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Wokół historii Auschwitz”, które obędzie się 3 marca 2023 r. Będzie ono poświęcone wysiedleniom polskiej i żydowskiej ludności z Oświęcimia i okolicznych miejscowości, a także niemieckich planom dotyczącym miasta.

 

„Wokół historii Auschwitz” to projekt edukacyjny adresowany do mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat dziejów niemieckiego nazistowskiego obozu oraz losów różnych grup deportowanych do Auschwitz.

Program spotkania:

16.30 – 17.30 | Wykład: Miasto Oświęcim jako model niemieckiego osadnictwa na Wschodzie


17:45 – 18.45 | Wykład: Wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z Oświęcimia i okolicznych miejscowości w latach 1940-1941

Spotkanie odbędzie się w siedzibie MCEAH przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 15. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja telefoniczna: 33 844 8121 (8:00-15:00). Można także skorzystać z formularza online. Termin rejestracji upływa 1 marca.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Anną Stańczyk – koordynatorką projektu w MCEAH:  lub 33 844 8128.

Z chwilą podjęcia decyzji o anektowaniu Oświęcimia do III Rzeszy przyszłość tutejszych mieszkańców zdawała się być przesądzona. Zdaniem pełnomocnika Himmlera jako komisarza Rzeszy ds. umocnienia niemczyzny (RKFDV) dr. Fritza Artla, Polacy zamieszkujący w zwartej masie pas ziem otaczający od wschodu zagłębie przemysłowe (tereny od Żywca, poprzez Bielsko, Oświęcim i dalej na północ) powinni zostać wysiedleni i zastąpieni niemieckimi kolonistami.

Jednak już jesienią 1940 roku przejęciem terenu pomiędzy rzekami Wisłą a Sołą zainteresował się komendant KL Auschwitz Rudolf Höss. Wedle jego ówczesnych planów obszar ten (o powierzchni około 50 km kwad.) miał zostać wykorzystany przez SS dla celów rolnych, gdzie więźniowie uprawialiby ziemię, hodowali bydło, króliki, a także ryby w okolicznych stawach. Mieszkańców znajdujących się tam wiosek zamierzano wysiedlić, a ich domy wyburzyć. Rezultat byłby więc ten sam – całkowite usunięcie Polaków, z taką wszakże różnicą, że zamiast niemieckich osadników teren ten byłby kontrolowany przez SS.

Lekcja internetowa "Mieszkańcy Oświęcimia w okresie okupacji".