Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Spotkanie „Wokół historii Auschwitz”: konserwacja w Miejscu Pamięci - 24 czerwca

17-06-2022

24 czerwca zapraszamy na spotkanie w ramach projektu „Wokół historii Auschwitz”, które poświęcone będzie zagadnieniu konserwacji przedmiotów i obiektów poobozowych prowadzonych w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

 

„Wokół historii Auschwitz” to projekt edukacyjny adresowany do mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat dziejów niemieckiego nazistowskiego obozu oraz losów różnych grup deportowanych do Auschwitz.

Spotkanie rozpocznie się o g. 16.30 w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 15.

Program

16.30-17.30 | Pokaz filmu pt. Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość nakręconego z okazji 70-lecia utworzenia Muzeum

17.30-17.45 | Przerwa

17.45-18.45 | Zachować dla przyszłości
Prezentacja działań konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pamięci

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać poprzez formularz online lub telefonicznie: 33 844 81 21. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Anną Stańczyk – koordynatorką projektu w MCEAH: lub 33 844 81 28.

Konserwacja w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau” to lekcja internetowa Muzeum, która przybliża sposób, w jaki Miejsce Pamięci zachowuje wszystkie autentyczne pozostałości po Auschwitz.

Konserwacja Muzeum zajmuje się ochroną wszystkich obiektów zachowanych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Dysponuje on jedną z najnowocześniejszych na świecie Pracowni Konserwatorskich i zatrudnia zespół dyplomowanych konserwatorów zabytków oraz specjalistów z różnych dziedzin technicznych. Kontrolują oni stan zachowania obiektów, a także wykonują niezbędne prace konserwatorskie.

Opieką konserwatorską objętych jest 155 budynków (m.in. bloków, baraków, budynków poobozowych), około 300 ruin i śladów poobozowych, w tym szczególnie ważne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór gazowych i krematoriów w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau, ponad 13 km ogrodzenia z 3,6 tys. słupów betonowych i wiele innych urządzeń. Na blisko 200 hektarach znajdują się kilometry dróg, rowów melioracyjnych, tory kolejowe z bocznicą i rampą wyładowczą, dwie poobozowe oczyszczalnie ścieków, baseny przeciwpożarowe itp.  Konserwacji poddawana jest także zieleń niska oraz drzewostan historyczny i powojenny (w tym ok. 20 hektarów lasu).

Dużą część przeprowadzanych prac stanowią zabiegi konserwatorskie przedmiotów ze Zbiorów Muzeum. To m.in. około 110 tys. butów, około 3,8 tys. waliz, ok. 12 tys. garnków, 470 protez i ortez, 350 sztuk odzieży obozowej, 250 tałesów, a także 4,5 tysięcy dzieł sztuki. W Archiwum Muzeum znajduje się prawie 250 metrów bieżących dokumentów, m.in. 48 tomów obozowych „Ksiąg zgonów”, 248 tomów dokumentów Centralnego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji w Auschwitz, 64 tomy dokumentów Instytutu Higieny SS, a także 16 tomów akt personalnych więźniów i 8 tysięcy listów obozowych.