Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Sesja edukacyjna online poświęcona polskim leśnikom w KL Auschwitz

ps
30-06-2021

Losom leśników deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz poświęcona była konferencja online Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dla pracowników Lasów Państwowych, która odbyła się 29 czerwca.

 

Podczas konferencji głos zabrali zabrał p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica oraz współautorzy wydanej niedawno „Księgi pamięci Leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944" – Piotr Kacprzak, dr inż. Radosław Bąk, ks. dr Lucjan Bielas oraz historyk Centrum Badań Miejsca Pamięci Bohdan Piętka.

Publikacja podsumowuje historię co najmniej 205 polskich leśników deportowanych do Auschwitz. Co najmniej 170 z nich zginęło w tym lub innych obozach koncentracyjnych, do których zostali przeniesieni.

– Księga jest wielkim świadectwem i przypomnieniem tego co dotknęło leśników polskich w KL Auschwitz. Jest też ogromną szansą na poznanie losów zgładzonych tutaj osób z perspektywy indywidualnych losów – powiedział podczas konferencji dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.

– Powodem deportacji leśników polskich do KL Auschwitz – tak jak w przypadku pozostałych więźniów polskich – było ich zaangażowanie w działalność konspiracyjną oraz represje wynikające z terrorystycznych działań okupanta niemieckiego – powiedział Bohdan Piętka.

– Leśnicy na szalę rzucili nie tylko swoje życie, ale też życie swoich rodzin. Bo przecież ci leśnicy, którzy byli gdzieś na skraju wsi, na skraju lasu, gdzie z jednej strony partyzantka miała swoje życie i oczekiwania względem leśników, gdzie oczekiwania względem leśników miały władze okupacyjne, oczekiwania względem leśników miała wieś, która też żyła po części z lasu. Wszyscy mieli jakieś oczekiwania względem leśników. A leśnik był razem z rodziną na tym miejscu swojej pracy.  A więc angażując się w podziemie, angażując się w sprawę polską, jednocześnie rzucał na szalę nie tylko swoje życie, ale i życie swojej rodziny – powiedział ks. dr Lucjan Bielas.

Dr inż. Radosław Bąk, leśniczy nadleśnictwa Chrzanów opowiadał o wadze współpracy Miejsca Pamięci Auschwitz z Technikum Leśnym w Brynku: – Współpraca trwa ponad 30 lat, a przez te praktyki, bo my nazywaliśmy je praktykami, przewinęło się ponad 1000 osób. Współpraca z Muzeum była bardzo owocna, ponieważ Muzeum opracowało dla szkoły stałą wystawę oraz izbę pamięci i miało bardzo duży wymiar edukacyjny dla tych młodych ludzi. Muzeum zawsze dbało, żeby dokonać dobrej edukacji, informacje były przekazywane rzetelnie i każdy, kto teraz po latach wspomina pobyty na praktykach, ma doskonałą wiedzę na temat historii obozu. Praca edukacyjna została wykonana dokładnie.

Długoletnią współpracę Miejsca Pamięci Auschwitz z Technikum Leśnym w Brynku w swoim wystąpieniu wspominał także p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. Dyrektor Kubica podkreślił także wagę współpracy Miejsca Pamięci i Lasów Państwowych, zwracał uwagę na to, że takie wydarzenie edukacyjne „pokazuje naszą grupę zawodową, grupę leśników, ich rolę i martyrologię, którą przeżyli w czasie II wojny światowej”.

W trakcie konferencji został odczytany także wspólny list ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki i wiceministra Edwarda Siarki.

„Zesłanie polskich leśników do niemieckiego obozu Auschwitz było spowodowane ich istotną rolą i odwagą w walce z okupantem. Ponad 205 pracowników służby leśnej więzionych w obozie Auschwitz to nie tylko nazwiska, ale konkretne dramatyczne ludzkie historie. Leśnicy, których pamięć chcemy uczcić, budowali niepodległe państwo polskie. Bez ich poświęcenia nie bylibyśmy w tym miejscu. Naszym obowiązkiem jest oddawać cześć i szacunek wobec bohaterskiej postawy leśników, którzy w okrutny sposób stracili życie. Ich ofiara i niezłomność są naszym dziedzictwem i zasługują na najwyższy szacunek i uznanie” – czytamy w liście.

„Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” została sfinansowana ze środków Lasów Państwowych i powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta. Jest ona dostępna bezpłatnie w formacie PDF.