Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Posiedzenie Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

AW/PS/MCEAH
20-12-2022

Podsumowanie i ocena aktywności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz w latach 2019-22 oraz wyzwania MCEAH w kontekście czasu pandemii i utworzenia nowego Centrum Obsługi Odwiedzających, były głównymi tematami pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady MCEAH (2022-26), które 19 grudnia odbyło się w Oświęcimiu.

 

Rada MCEAH podczas...
Rada MCEAH podczas...
Andrzej Kacorzyk,...
Posiedzenie Rady...
Przewodniczącym...

Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty na terenie Muzeum i budowy nowego Centrum Obsługi Odwiedzających, które powstaje w bezpośredniej bliskości historycznego terenu Miejsca Pamięci dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki realizacji projektu uratowany przed zniszczeniem został historyczny budynek, w którym w czasie istnienia obozu mieściły się rzeźnia i mleczarnia.

Przy nowym Centrum Obsługi Odwiedzających – dzięki dotacji MKiDN oraz wsparciu Ronalda S. Laudera oraz Joela i Ulriki Citron – powstaje także nowoczesny, trzypiętrowy hostel. Utworzona w ten sposób baza noclegowa zapewni zakwaterowanie wolontariuszom, praktykantom i osobom biorącym udział w dłuższych pobytach studyjnych, konferencjach czy seminariach organizowanych przez MCEAH.

Goście zobaczyli także zmodernizowaną salę kinową w istniejącym centrum obsługi odwiedzających, gdzie zobaczyli 8-minutowy film będący wprowadzeniem do wizyty w Miejscu Pamięci. Jest on dostępny dla odwiedzających w 16 językach. Powstał on dzięki wsparciu Lewis Family Foundation, a jego reżyserem jest David Conover.

Członkowie i członkinie Rady zwiedzili też nową siedzibę MCEAH, budynek tzw. Starego Teatru, który został oddany do użytku zaraz przed wybuchem pandemii. Nowoczesne sale edukacyjne, przestrzeń wystawiennicza, biblioteka i czytelnia oraz sale konferencyjne umożliwiają prowadzenie na szeroką skalę edukacji pogłębionej, sprzyjającej pełniejszemu zrozumieniu i refleksji nad znaczeniem tragedii ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Na początku głównej części posiedzenia, w imieniu wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, naczelnik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN Radosław Jaśczak wręczył akty powołania do Rady MCEAH.

Przewodniczącym Rady został wybrany dr Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku.

Podczas posiedzenia przyjęto regulamin Rady, szczegółowo określający zasady jej funkcjonowania. Sprawozdanie na temat działań zrealizowanych w Centrum w ostatnich dwóch latach przedstawił dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.

Dyrektor podsumował prace zespołu w niezwykle trudnym okresie, jakim była pandemia Covid-19. Opowiedział o nowych formach aktywności edukacyjnych, dla których powstania impulsem była właśnie pandemia i brak możliwości przyjazdu do Miejsca Pamięci.

Członkowie i członkinie Rady mogli dowiedzieć się więcej na temat: aplikacji umożliwiającej zwiedzanie Miejsca Pamięci online tworzonej we współpracy Muzeum z Fundacją Auschwitz-Birkenau oraz izraelskimi firmami AppsFlyer i Diskin, serii podcastów „O Auschwitz” na temat historii obozu, nowej propozycji warsztatów i prezentacji multimedialnych dla młodzieży, stanowiących ważny element pobytów studyjnych w Miejscu Pamięci Auschwitz, a także o nowych materiałach edukacyjnych online przygotowujących i uzupełniających wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz.

Dyrektor zapoznał także Radę ze zmianami, jakie zaszły na wystawie stałej ze względu na pandemię, najnowszymi wystawami czasowymi, objazdowymi oraz z ogólną koncepcją powstającej właśnie nowej wystawy polskiej.

Ważnym elementem wystąpienia było podkreślenie roli wolontariatu w pracy MCEAH oraz roli instytucji wspierających finansowo działania Centrum.

Prof. Grzegorz Berendt wyraził uznanie dla pracy zespołu Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz dla przewodników: „Zakres waszej pracy jest imponujący. Trudno mierzyć się z ogromem i różnorodnością waszych inicjatyw”.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście powstało w 2005 roku i jest integralną częścią Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Naucza o tragicznych losach Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i losach wszystkich innych grup Ofiar przetrzymywanych i zamordowanych w Auschwitz.

RADA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

dr Tomasz Kranz - dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku - przewodniczący
dr hab. Grzegorz Berendt - dyrektor Muzeum II Wojny Światowej
dr Vojtěch Blodig - zastępca dyrektora Pamiatnik Terezin
Deborah Hartmann - dyrektorka Domu Konferencji w Wannsee
Monika Krawczyk - dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego
Olivier Lalieu - Mémorial de la Shoah
Irina Scherbakova - Stowarzyszenie Memoriał
Albert Stankowski - dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
dr Mateusz Szpytma - zastępca prezesa Instytut Pamięci Narodowej
JoAnna Wasserman - United States Holocaust Memorial Museum