Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Podsumowanie projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz”

ps
15-12-2021

Prawie 1900 osób z całej Polski wzięło udział w II edycji projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz” realizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w 2021 r. 11 grudnia odbyła się podsumowująca konferencja metodyczna online. Wzięli w niej udział nauczyciele i nauczycielki, których uczniowie uczestniczyli w specjalnych pobytach studyjnych.

 

Fot. Natalia Gabryś Klus, Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Skoczowie
Fot. Natalia Gabryś...
Fot. Natalia Gabryś Klus, Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Skoczowie
Fot. Natalia Gabryś...

Przedsięwzięcie, które realizowane było od 1 września do 7 grudnia, spotkało się z niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli. Pobyty studyjne odbywały się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Z możliwości wizyty a autentycznym Miejscu Pamięci skorzystało 50 grup, natomiast 24 grupy wzięło udział w programie online.

Konferencja była okazją do podsumowania i ewaluacji projektu. – Przekazanie uczniom i uczennicom historii polskich obywateli w KL Auschwitz było w czasie pandemii zadaniem niełatwym. Cieszę się, że poza tragedią wojennych losów, dodatkowo mocno wybrzmiał aspekt autentycznego młodzieńczego patriotyzmu pokolenia ludzi dorastających w odrodzonym państwie, a także zarysowano obraz wieloetniczności, wielokulturowości i wielowyznaniowości II Rzeczypospolitej. Ponadto dyskusja i uczestnictwo w warsztatach stały się szczególną okazją do refleksji nad indywidualną, grupową czy też społeczną odpowiedzialnością nas wszystkich we współczesnym rozedrganym niepewnością i obawami świecie – powiedział dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.

Uczestnicy konferencji wzięli też udział w dwóch spotkaniach. Pierwsze z nich, którego gościem był dr hab. Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury i wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej UW, poświęcone było współczesnym mitom. Prowadzący skupił się na ogólnych zasadach tworzenia teorii spiskowej, w której zasadniczą rolę z jednej strony odgrywa element nowości, a z drugiej wyraźne nawiązanie do utartych już schematów. Świadomość mechanizmów i narzędzi służących do budowy błędnych i szkodliwych mitów jest nieodzowna do ich dekonstrukcji.

Natomiast dr Wanda Witek-Malicką z Centrum Badań Miejsca Pamięci Auschwitz w czasie swojego wykładu zaprezentowała wybrane pozycje literackie i filmowe obecne w kulturze masowej, z którymi stykają się uczniowie. Zwróciła uwagę na pojawiające się w nich nieścisłości czy wręcz błędy historyczne oraz na fakt, że często Zagłada i niewyobrażalne cierpienie więźniów KL Auschwitz służą w nich jedynie jako tło dla fikcji literackiej. Dr Witek-Malicka podkreśliła, że wyolbrzymianie niektórych aspektów historii Auschwitz, a spłycanie innych, a także przenoszenie pamięci o Ofiarach do świata popkultury, skutkuje powielaniem błędnego wyobrażenia o tragicznej historii Auschwitz.

W drugiej części konferencji koordynatorki projektu Nataliia Tkachenko i Alicja Wójcik omówiły jego przebieg oraz zaprezentowały propozycję edukacyjną Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście na 2022 r.

Konferencję zakończyło przedstawienie wstępnych wyników badań ankietowych, przeprowadzonych przez zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym wzięli udział edukatorzy i uczniowie realizujący zajęcia w ramach projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz”.

– Przeprowadzone badanie pokazuje, że projekt „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz” i zwiedzanie standardowe to edukacyjny sukces. Uczniowie, którzy w większości przyjeżdżają z motywacją, by dowiedzieć się więcej o dziejach obozu, po zajęciach edukacyjnych lub zwiedzaniu rzeczywiście posiadają większą wiedzę. Również nauczyciele w większości pozytywnie oceniają projekt – powiedział prof. Marek Kucia, kierownik zespołu badawczego.

Każda grupa uczestnicząca w projekcie otrzymała do swojej szkolnej biblioteki 3 publikacje Muzeum Auschwitz:
Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych
Głosy Pamięci nr 8. Polacy w KL Auschwitz
Postscriptum. Losy powojenne i powrót do Auschwitz

Projekt „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

  

Od stycznia 2022 r. uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych będą mogli wziąć udział w bezpłatnych stacjonarnych pobytach studyjnych organizowanych przez MCEAH. Bezpłatny pobyt studyjny obejmuje zwiedzanie terenów byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, trwające do 3,5 godziny, oraz wybrane warsztaty podsumowujące, prowadzone przez zespół edukatorów MCEAH.