Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Obywatele polscy w KL Auschwitz” - lekcja i film poświęcony losom obywateli II RP w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady

MCEAH
13-06-2018

„Obywatele polscy w KL Auschwitz” to tytuł projektu edukacyjnego, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród młodych Polaków rzetelnej wiedzy dotyczącej historii i losów obywateli II Rzeczpospolitej więzionych i mordowanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 13 czerwca w Sali Janusza Korczaka w PKiN w Warszawie. W spotkaniu wziął udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.

 

Fot. Łukasz Lipiński
Fot. Łukasz...
Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Fot. Łukasz Lipiński
Wiceminister...
Dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk. Fot. Łukasz Lipiński
Dyrektor MCEAH...
Marek Zając. Fot. Łukasz Lipiński
Marek Zając. Fot....
Fot. Łukasz Lipiński
Fot. Łukasz...

„Tematyka związana z niemieckimi nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i ośrodkami zagłady to nadal jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed polskimi nauczycielami – zarówno pod kątem rzetelnego przedstawiania wiedzy, jak i nakłonienia uczniów do pogłębienia refleksji. Nadal zbyt mało powstało na tym polu zarówno materiałów merytorycznych, jak i wzorcowych mechanizmów ich przekazywania w procesie dydaktycznym” – piszą twórcy projektu.

– W czasie, kiedy historia często staje się przedmiotem interpretacji, istnieje wyjątkowo silna potrzeba przywołania faktów i powołania się na sprawdzone historyczne źródła. Współczesne pokolenie młodych ludzi powinno mieć świadomość tragizmu historii związanej z miejscami kaźni podczas II wojny światowej – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. – Powinni ją także poznawać poprzez indywidualne losy ich ofiar i bohaterów. To ważne, zwłaszcza teraz, kiedy żyją już tylko nieliczni świadkowie tamtych dramatycznych czasów” – dodał.

Projekt składa się z trzech elementów: edukacyjnego filmu dokumentalnego „Świadkowie” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, którego narratorem jest Marek Zając. Prezentuje on portrety i los obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie – Polaków, Żydów i Romów – w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu Auschwitz-Birkenau oraz całego niemieckiego aparatu mordu i terroru. Kolejnymi elementami projektu są pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszem lekcji, a także warsztaty dla nauczycieli.

– Scenariusz lekcji przygotowany przez ekspertów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz został oparty na losach sześciorga młodych ludzi – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz o Holokauście. – Są to Bogdan Bartnikowski, Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski oraz Marian Turski. W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje więźniów Auschwitz: Haliny Birenbaum, Batszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego. Bohaterami lekcji są zatem osoby, które w czasie II wojny światowej były w większości w podobnym do uczniów wieku – podkreślił Kacorzyk.

Film oraz pakiet edukacyjny będą stanowić kompendium rzetelnej, źródłowej wiedzy o losie polskich obywateli w KL Auschwitz. – Mamy wielką nadzieję, iż poznanie zawartych tam informacji, jak i wartość przekazu emocjonalnego stanie się inspiracją dla młodzieży do poznawania tragicznych wydarzeń tamtego czasu, również w wymiarze historii „małych ojczyzn” i historii rodzinnych – powiedział Marek Zając z Fundacji Wiara i Prawda.

„Zadaniem projektu jest również przygotowanie nauczycieli z całej Polski do skutecznego realizowania procesu edukacji historycznej. Ważnym elementem będzie tłumaczenie zarówno filmu dokumentalnego, jak i pakietu edukacyjnego, na języki angielski i hebrajski. Umożliwi to rozpowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie świadomość i wiedzy na temat losów obywateli RP w KL Auschwitz na świecie” – piszą twórcy.

Niemcy w latach 1940-1945 deportowali do obozu Auschwitz ok. 1,3 miliona osób, w tym ok. 450 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej: ok. 300 tysięcy Żydów, ok. 150 tys. Polaków oraz ok. 1400 Romów.

Projekt powstał dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda. Produkcja została sfinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową. Scenariusz lekcji, karty pracy oraz karty refleksji można pobrać poniżej. Integralną częścią lekcji jest prezentacja w programie Prezi dostępna tutaj.

Pliki do pobrania

lekcja_scenariusz.pdf
lekcja_scenariusz.pdf
Scenariusz Lekcji
karty_pracy.pdf
karty_pracy.pdf
Karty Pracy
karty_refleksji.pdf
karty_refleksji.pdf
Karty Refleksji
hebrew-workshop_materials.pdf
hebrew-workshop_materials.pdf
כרטיסי עבודה
hebrew-reflection_cards.pdf
hebrew-reflection_cards.pdf
כרטיסי התבוננות
hebrew-lesson_plan.pdf
hebrew-lesson_plan.pdf
ההנחות והמתווה של השיעור אזרחים פולנים באושוויץ