Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nowa lekcja internetowa: „Konserwacja w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau”

ps
28-02-2022

Konserwacja w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau” to nowa lekcja internetowa Muzeum, która przybliża sposób, w jaki Miejsce Pamięci zachowuje wszystkie autentyczne pozostałości po Auschwitz.

 

Autorką lekcji jest Agnieszka Tanistra-Różanowska, kierownik Globalnego Planu Konserwacji – kompleksowego i wieloletniego programu prac konserwatorskich, finansowanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau.

PRZEJDŹ DO LEKCJI

„Od początku swojego istnienia Muzeum realizuje swoją misję statutową, jaką jest upamiętnianie i dokumentowanie zagłady i męczeństwa ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, m.in. poprzez zabezpieczenie i konserwację części terenów dawnego KL Auschwitz, na których Muzeum zostało utworzone, wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami i urządzeniami, oraz zbiorów” – czytamy we wstępnie lekcji.

Od 2003 r. w Muzeum istnieje jedna z nowoczesnych Pracowni Konserwatorskich. Finansowe wsparcie Fundacji Ronalda S. Laudera umożliwiło przeprowadzenie adaptacji budynku oraz wyposażenie pracowni w pierwsze umeblowanie i urządzenia. Środki finansowe na ten cel zostały przekazane też przez rządy Francji, Norwegii, Szwajcarii, Austrii, Grecji i Rosji.

Wśród najważniejszych celów pracowni jest zachowanie oryginalnej substancji historycznej, ocena stanu zachowania, dokumentacja, rozpoznanie problematyki konserwatorskiej, wartościowanie, kontrola warunków klimatycznych oraz podjęcie w porę prac mających na celu zabezpieczenie poobozowych obiektów.

W pracowni konserwatorzy Miejsca Pamięci wypracowali jednolite podejście, które sprowadza się do stosowania kilku podstawowych zasad. To m.in. maksymalne poszanowanie oryginalnej substancji zabytku; rezygnacja z rekonstrukcji oraz działań, które nie są absolutnie konieczne ze względu na stan zachowania obiektu; wprowadzanie elementów nowych w sposób odwracalny i umożliwiający odróżnienie od oryginału, a także dążenie do zapewnienia obiektom optymalnych warunków przez eliminację lub minimalizację oddziaływania przyczyn zniszczeń.

Wszystkie zasady ilustrują w lekcji przykłady różnych prowadzonych w Muzeum prac, takich jak konserwacja historycznych budynków bloku 2 i 3 na terenie Auschwitz I, baraków murowanych i drewnianych w Auschwitz II-Birkenau, walizek należących do deportowanych, elementów komór gazowych i krematoriów, puszek po Cyklonie B czy archiwalnych dokumentów.

Ważnym czynnikiem w ochronie przestrzeni o takiej skali i znaczeniu, jak w przypadku pozostałości po obozie Auschwitz-Birkenau, jest zapewnienie środków finansowych na konserwację. Jest to tym ważniejsze, że na przestrzeni wielu lat konserwację właściwie wszystkich zabytków należy sukcesywnie, w mniejszym lub większym zakresie, powtarzać. Obecnie bezpieczeństwo prac konserwatorskich zapewnia powstała w 2009 r. Fundacja Auschwitz-Birkenau i zarządzany przez nią Fundusz Wieczysty.

„Konserwacja prowadzona jest planowo, w sposób uporządkowany, niezakłócony zagrożeniami wynikającymi z braku finansowania, ponieważ środki na ten cel zostały już zabezpieczone i nie mogą być wydatkowane w inny sposób” – czytamy w lekcji.
Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau został wsparty już przez blisko 40 krajów. Celem Fundacji jest zgromadzenie co najmniej 176 milionów euro. W 2021 r. na prace konserwatorskie Fundacja przekazała ponad 21 mln zł.

„Utworzenie niezależnego od zmiennych źródeł finansowania Muzeum Funduszu Wieczystego gwarantującego środki na konserwację jest krokiem zapewniającym w wieloletniej perspektywie stabilność i ciągłość dla ochrony konserwatorskiej pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau” – czytamy.

Lekcja „Konserwacja w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau” jest dostępna w języku polskim i angielskim.