Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Niecodzienna lekcja o pozytywnych postawach

14-10-2011

Trwa trzecia już edycja projektu edukacyjnego „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska’’. Przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Zakłady Karne i Areszty Śledcze wchodzące w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Tematem obecnej edycji projektu są sylwetki Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a do wspólnych działań organizatorów dołączyło Żydowskie Muzeum Galicja.

Projekt „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” składa się z cyklu seminariów i wizyt studyjnych dla osadzonych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. Obecna edycja projektu przybliżać ma pozytywne postawy oraz sylwetki polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Głównym celem tych działań jest inspirowanie odbiorców/adresatów projektu bezinteresownymi czynami ludzi, którzy w straszliwych czasach dokonywali czynów niezwykłych. Edukatorzy z Muzeum Auschwitz i Żydowskiego Muzeum Galicja wykorzystują w tym celu prezentacje, filmy a także wystawę „Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów”. Zajęcia odbędą się we wszystkich Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych krakowskiego Inspektoratu Służby Więziennej.

— Przez ostatnie trzy lata wszystkie edycje projektu objęły kilka tysięcy osadzonych z terenu naszego okręgu — informuje kpt. Tomasz Wacławek, Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. — Jego ogólna idea − edukacja obywatelska, wpisuje się w podstawowy cel wykonania kary, czyli wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Włączenie do współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja, prezentacja sylwetek Sprawiedliwych jest przedsięwzięciem dla Służby Więziennej nowym. Pokazuje jednocześnie, że projekt może się nadal rozwijać i dawać nowe perspektywy działania. Wystawa prezentująca sylwetki Polaków ratujących Żydów w czasie drugiej wojny światowej, towarzyszące jej prelekcje i filmy mają ukazać postawy pozytywne. Uświadomić odbiorcom, że ludzie, nawet w tamtych strasznych i podłych czasach, mogli odnaleźć człowieczeństwo, jednocześnie zdobywając się na współczucie i bohaterstwo — mówi kpt. Tomasz Wacławek.

— Wystawa „Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów” powstała w 2006 r. dzięki współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu oraz Polish / American / Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) — przybliża Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja. — Wystawa powstała jako hołd dla ponad 20 000 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, w tym ponad 6000 Polaków, którzy w latach II wojny światowej i Holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie nieśli pomoc Żydom. Wszyscy oni powinni budzić w nas szacunek i podziw. Wystawa „Polscy Bohaterowie” opowiadając losy zwykłych ludzi, którzy w straszliwych czasach dokonali niezwykłych czynów, pozwala nam dziś zachować wiarę w człowieka i nadzieję na przyszłość — podkreśla Nowakowski.

— Zapoznanie z historią obozu Auschwitz-Birkenau, zagładą narodu żydowskiego a także sylwetkami Sprawiedliwych pozwala uświadomić konsekwencje pogardy i nienawiści do drugiego człowieka — mówi Antoni Stańczyk, koordynujący projekt ze strony Muzeum Auschwitz. — Uważamy, że nauczanie tej tematyki może nie tylko uczyć historii, ale także służyć uwrażliwianiu na drugiego człowieka, a tym samym zapobieganiu przejawom nietolerancji, pogardy i nienawiści. Sprzyja to kształtowaniu empatii oraz pozytywnych postaw społecznych i moralnych — podsumowuje Antoni Stańczyk.

Realizowany od kilku już lat projekt edukacyjny dla zakładów karnych „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” oceniany jest bardzo pozytywnie. Został on również doceniony poprzez nominację do nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Sybilla 2010, w kategorii „Przedsięwzięcie edukacyjne”.

Prelekcja o Sprawiedliwych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Foto: Bartosz Bartyzel
Prelekcja o...
Osadzeni zwiedzają wystawę „Polscy Bohaterowie Ci, którzy ratowali Żydów” w krakowskim Muzeum Galicja.
Osadzeni zwiedzają...