Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór na seminarium „Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów Polskich - Holokaust” w Yad Vashem

MCEAH
20-07-2022

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz ogłasza nabór na seminarium „Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów Polskich - Holokaust”. Seminarium przeznaczone jest dla polskich nauczycieli, pedagogów i edukatorów muzealnych. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie odbędzie się w ono w formie seminarium wyjazdowego.

 

Projekt składa się z trzech części:

22 października | Jednodniowe spotkanie studyjne w Muzeum Auschwitz, mające wprowadzić uczestników w tematykę seminarium oraz przygotować do wizyty w Yad Vashem.

20-30 listopada | Kurs w Yad Vashem w Jerozolimie.

Program w Izraelu obejmować będzie m.in. wykłady, warsztaty, zwiedzania wystaw oraz podróże studyjne dotyczących zagadnień zawartych w tytule seminarium, metodyki nauczania o Holokauście oraz różnych aspektów historii państwa Izrael.

17 grudnia | Jednodniowe spotkanie online podsumowujące seminarium.

Udział we wszystkich częściach jest obowiązkowy.

W seminarium może wziąć udział maksymalnie 20 osób. Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym będą miały osoby uczestniczące w seminarium online w 2020 r.

Udział w seminarium jest płatny. Całkowity koszt wyniesie ok. 2500 zł od osoby i obejmować będzie koszty biletu lotniczego, tłumaczenia oraz ubezpieczenia. Koszty seminarium wyjazdowego: programu merytorycznego, zakwaterowania, wyżywienia i transportu pokrywa strona izraelska.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza online do 16 września 2022 r.

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do 27 września 2022 r. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenia o udziale w seminarium.

Pytania dotyczące seminarium prosimy kierować do Katarzyny Kotuli-Domagały: () lub Barbary Żmudy () z MCEAH.