Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Kształtowanie przyszłości poprzez lekcje płynące z przeszłości” – podsumowanie pierwszej części projektu

ps
17-12-2021

Zakończył się pierwszy etap polsko-izraelskiego projektu „Kształtowanie przyszłości poprzez lekcje płynące z przeszłości” realizowanego wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oraz Yad Vashem i Dom Bojowników Getta w Izraelu.

 

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat historii przedwojennej Polski, II wojny światowej i Holokaustu w Izraelu poprzez zwrócenie uwagi na wielokulturowość społeczeństwa polskiego w okresie przedwojennym i związanych z tym konsekwencji, przedstawienie kluczowych faktów na temat niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej oraz uwypuklenie losów różnych grup ofiar w obozie Auschwitz w szczególności obywateli II RP – Polaków i Żydów.

Kilkanaście grup polskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych wzięło udział w zdalnych programach prowadzonych przez edukatorów Yad Vashem. Mieli oni możliwość zapoznania się z wystawą w Muzeum Historii Holokaustu oraz uczestnictwa w zajęciach warsztatowych poświęconych różnorodności społeczności żydowskiej w przedwojennej Polsce.

Z kolei młodzież izraelska uczestniczyła w prowadzonym przez edukatorów MCEAH programie online, który obejmował prezentację Miejsca Pamięci Auschwitz poprzez fotografie panoramiczne i krótkie filmy oraz warsztat edukacyjny pt. „Obywatele II RP w KL Auschwitz” omawiający przykładowe obozowe losy Polaków, obywateli II RP.

W projekcie brały też udział grupy dorosłych z Izraela, które miały możliwość wirtualnego zobaczenia miejsc, niebędących częścią standardowego zwiedzeniu terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Program był uzupełniony o prezentacje multimedialne i wykłady na temat sztuki obozowej i obozowego ruchu oporu.

– Nasze działania skierowane były do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Chcieliśmy wykorzystać nowe możliwości, jakie daje edukacja online i w trudnym okresie pandemii, kiedy podróżowanie jest bardzo ograniczone dotrzeć do osób, które nie mogą obecnie przyjechać zarówno do Miejsca Pamięci jak i do Izraela – powiedziała Anna Stańczyk koordynująca projekt w MCEAH.

– Młodzieży bardzo podobało się szerokie podejście do tematu, tzn. pokazanie całościowego procesu historycznego, w którym jedno wynika z drugiego. Dało im to wiedzę, ale też lepsze zrozumienie tego, jak doszło do zbrodni popełnionych w Auschwitz, i że dotyczyły one różnych grup deportowanych. Z kolei dorośli docenili możliwość zobaczenia tego, co nie jest na co dzień dostępne dla wszystkich odwiedzających – dodała Stańczyk.

Pracownicy MCEAH uczestniczyli również w przeprowadzonym zdalnie szkoleniu Domu Bojowników Getta w Izraelu, które było poświęcone filozofii edukacyjnej i metodom pracy z młodzieżą wykorzystywanym przez tamtejszych edukatorów.

Kontynuacja projektu nastąpi w 2022 r. Będzie polegała na wymianie izraelskich edukatorów pracujących w Yad Vashem i Domu Bojowników Getta oraz edukatorów MCEAH. Planowane są dwa seminaria w Polsce i w Izraelu, których celem będzie wymiana doświadczeń oraz budowanie dialogu między dwoma kulturami – polską i żydowską.

 

Financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
within the programme “Inspiring culture”