Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Konferencja "The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites"

MCEAH
04-09-2018

W dniach 10-12 października 2018 r. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau organizuje międzynarodową konferencję edukacyjną The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites.

Celem konferencji jest podsumowanie projektu koordynowanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Dom Anny Frank w latach 2015-2018. Wspólny projekt The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites obejmował działania, które koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności zawodowych nauczycieli i edukatorów muzealnych oraz kształceniu młodych liderów, głównie w dziedzinie nauczania o tolerancji i poszanowaniu praw człowieka, a także o historii rasizmu i antysemityzmu.

Projekt składał się z pięciu komponentów: edukacji on-line, wymiany nauczycieli, podróży studyjnych dla edukatorów Miejsca Pamięci, szkolenia dla grupy młodych liderów oraz dostosowania scenariusza wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau do percepcji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Efekty trzyletniego projektu oraz opis każdego z jego elementów zostaną przedstawione i podsumowane podczas konferencji.

W programie konferencji znajdą się panele eksperckie, podsumowanie działań podjętych podczas realizacji każdego z pięciu komponentów oraz prezentacja scenariuszy wizyty w Miejscu Pamięci, powstałych w ramach projektu. Konferencja odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu oraz w Miejscu Pamięci Auschwitz. Językami konferencji będą polski i angielski, dodatkowo poszczególne panele i wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

W sprawach dotyczących konferencji prosimy o kontakt z Panią Marine Vannier (marine.vannier@auschwitz.org).