Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

III edycja projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”: maj - grudzień 2022 r.

MCEAH
13-10-2022

16 maja w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście rusza III edycja projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”, skierowanego do młodzieży 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, jak również nauczycieli, wychowawców i edukatorów.

UWAGA! ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE TERMINY NA WIZYTY W LISTOPADZIE.

 

W ramach projektu zapraszamy młodzież do udziału w dniu studyjnym obejmującym prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem oraz warsztaty podsumowujące, podczas których uczestniczki i uczestnicy programu będą mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz. 

Możliwe są dwie formy udziału w projekcie – stacjonarna i zdalna. W przypadku zajęć realizowanych zdalnie, zwiedzanie zostanie zastąpione prezentacją Miejsca Pamięci poprzez zdjęcia panoramiczne.

Zajęcia poprowadzą edukatorki i edukatorzy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Zgłoszenia i pytania można przesyłać do kierujących projektem:

Nataliia Tkachenko ()
Katarzyna Odrzywołek ()

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem na jeden ze wskazanych powyżej adresów mailowych. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest otrzymanie karty wstępu do Muzeum.

Projekt będzie trwał od maja do grudnia 2022 roku z przerwą na ferie letnie, a podsumuje go konferencja dla nauczycieli i edukatorów – opiekunów grup, które wzięły udział w wizytach studyjnych. Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń, wniosków i uwag dotyczących organizacji wyjazdów do miejsc pamięci jako uzupełnienia istniejących programów nauczania w szkole.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.


Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022