Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Dobra perspektywa dla edukacji w Miejscu Pamięci. Prof. Piotr Gliński podpisał umowę na finansowanie siedziby MCEAH.

ps
15-09-2016

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał 15 września w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz umowę o dofinansowanie projektu adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

 

Prof. Piotr Gliński podpisuje umowę o dofinansowaniu utworzenia przyszłej siedziby MCEAH. Fot. Mirosław Maciaszczyk
Prof. Piotr Gliński...
Fot. Mirosław Maciaszczyk
Fot. Mirosław...
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Prof. Piotr Gliński w Laboratoriach Konserwatorskich w marcu 2016.
Prof. Piotr Gliński...
Wręczenie nominacji członkom Rady MCEAH
Wręczenie nominacji...

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jego całkowity koszt to ponad 30 milionów złotych. Wsparcie unijne wyniesie ponad 20 milionów. Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła 21 lipca.

Prof. Piotr Gliński, powiedział, że nowe Centrum Edukacji jest niezwykle ważne i niezbędne w tak szczególnym miejscu: – Centrum będzie multiplikowało efekt edukacyjny Muzeum i stworzy nowoczesne warunki dla edukowania i przekazywania pamięci o Holokauście, pamięci o martyrologii polskiej inteligencji, a także losów obywateli innych krajów. To nasza powinność wobec tych, którzy tutaj zginęli. To również nasza powinność wobec społeczeństwa i wobec przyszłych pokoleń – powiedział Prof. Piotr Gliński. – Pamięć potrzebna jest po to, żebyśmy sensowniej i mądrzej żyli we współczesności i abyśmy lepiej tworzyli przyszłość. Po to są takie szczególne Miejsca Pamięci, jak Muzeum Auschwitz, które się zmienia i jest coraz bardziej nowoczesne – podkreślił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W nowej siedzibie znajdą się m.in. nowoczesna sala audytoryjna, multimedialne sale wykładowe, przestrzeń wystawiennicza, biblioteka oraz stanowiska do samodzielnej pracy naukowej.

– Odpowiednio przygotowana siedziba MCEAH to niezbędne narzędzie edukacji. Po jej otwarciu możliwe wreszcie będzie wprowadzenie długo oczekiwanych zajęć wprowadzających i podsumowujących, a także uzupełniających samą wizytę. Seminaryjne przestrzenie wypełnią się dyskusjami, pytaniami, dialogiem i refleksją. W Starym Teatrze będzie można wysłuchać świadectw świadków historii. Chciałbym, aby nowe Centrum stało się potężnym ośrodkiem edukacyjnym, miejscem, gdzie pamięć i świadomość zbrodni przeobrażać się będzie w odpowiedzialność za świat, w szacunek dla każdego człowieka i każdego ludzkiego życia – powiedział dyrektor MCEAH i zastępca dyrektora Muzeum Andrzej Kacorzyk.

W marcu tego roku, podczas wręczania nominacji członkom Rady MCEAH, prof. Gliński powiedział: „Miejsce, w którym się znajdujemy to najlepsze miejsce do szukania tych odpowiedzi, do niesienia w świat przesłania, że dobre odpowiedzi, choć bardzo trudno je znaleźć i trudno niekiedy o tym przekonywać, jednak mimo wszystko istnieją. To jest najlepsze miejsce do edukowania o ludzkich powinnościach i wyborach. I taki jest, jak myślę, sens istnienia Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście”.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście powstało w 2005 roku i jest integralną częścią Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Naucza o tragicznych losach Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i losach wszystkich innych grup Ofiar przetrzymywanych i zamordowanych w Auschwitz.

Centrum Edukacji prowadzi działania skierowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak i do nauczycieli i pedagogów, dla różnych grup zawodowych, w tym także dla grup „wykluczonych” społecznie. Organizuje m.in. pobyty studyjne dla młodzieży, konferencje, projekty edukacyjne, szkolenia, studia, wystawy, a także udostępnia materiały do samodzielnej edukacji przez Internet. Tylko w ubiegłym roku we wszystkich specjalistycznych projektach edukacyjnych MCEAH wzięło udział ponad 11 tys. uczestników.

– Edukacja o najczarniejszej karcie w historii ludzkości jest dziś podstawą zrozumienia świata oraz rozeznania własnych wyborów i odpowiedzialności. Z tego względu z roku na rok coraz więcej państw decyduje się wspierać wyjazdy do Miejsca Pamięci Auschwitz, licząc, że ta chwila refleksji odbije się na obywatelskich i aksjologicznych postawach dorastających do dorosłości ludzi. Rozwój MCEAH i zadomowienie tej instytucji w Starym Teatrze otwiera wielkie perspektywy odpowiedzi na ową rosnącą potrzebę. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, ta inwestycja jest po prostu niezbędna – podkreślił dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

Projekt ma być zrealizowany do końca czerwca 2019 r.