Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Cyfrowe archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau. Księgi Zgonów więźniów KL Auschwitz dostępne online.

03-07-2003

Po kilku latach prac Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau umożliwiło zainteresowanym internetowy dostęp do części swych materiałów archiwalnych. Chodzi o 46 tomów tzw. Sterbebücher czyli Ksiąg Zgonów, w których Politische Abteilung (wydział polityczny czyli obozowe gestapo) odnotował śmierć prawie 69 tysięcy zarejestrowanych w obozie więźniów, którzy zginęli w okresie od 29 lipca 1941 r. do 31 grudnia 1943 r. Ich nazwiska zostały umieszczone w bazie danych.

Spośród ponad miliona osób deportowanych do Auschwitz zarejestrowano i umieszczono w obozie i jego podobozach około 400 tys. osób (200 tys. Żydów, ponad 140 tys. Polaków, ok. 20 tys. Cyganów z różnych krajów, ponad 10 tys. sowieckich jeńców wojennych i kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości). Według szacunków ponad połowa z nich zginęła w obozie.

Należy pamiętać, że akty zgonów dotyczą jedynie wspomnianego wyżej okresu i odnoszą się jedynie do zarejestrowanych więźniów. Stąd też nie ma w niej nazwisk większości deportowanych do KL Auschwitz - głównie Żydów - którzy skierowani zostali do Auschwitz w masowych transportach, wyselekcjonowani na śmierć i zgładzeni zaraz potem w komorach gazowych.

Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach 1940-1945 szacuje się na 1,1 do 1,5 mln. ludzi. Większość, bez żadnej rejestracji - przede wszystkim masowe transporty Żydów przywożone tam od 1942 roku - zginęła w komorach gazowych.

Oprócz uruchomionej bazy danych opracowywane są dostępne informacje, dotyczące kilkudziesięciu tysięcy innych więźniów KL Auschwitz. Planuje się - w miarę postępu prac i możliwości - udostępnić dane zawarte w takich dokumentach, jak Księgi Cygańskie, Księgi Zgonów sowieckich jeńców wojennych, Książka Bunkra (Bloku Śmierci) i Księgi Stanów Dziennych (Stärkebücher). Należy jednak pamiętać, że pod koniec wojny, w związku z akcją zacierania śladów swoich zbrodni, naziści zniszczyli większość obozowej dokumentacji.